Menu
Zavřít

Média

Více informací
Zpět na media
10.03.2023

Preventivní restrukturalizace je potřebná, shodují se odborníci

Manažeři a vlastníci podniků ve finančních potížích už brzy získají nový nástroj, který jim může pomoci odvrátit hrozbu úpadku. Mohou jej využít také k tomu, aby lépe kontrolovali svá rizika. Nové řešení přináší vládní návrh zákona o preventivní restrukturalizaci, který právě projednává Parlament.

Poslanec JUDr. Pavel Staněk, MBA, který je zpravodajem předlohy, uspořádal na téma preventivní restrukturalizace v Poslanecké sněmovně kulatý stůl. Zúčastnili se jej například JUDr. Ondřej Zezulka, Ph.D., z Ministerstva spravedlnosti a přední odborníci na firemní restrukturalizace jako doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., z Ústavu státu a práva Akademie věd, předseda Odborné sekce ČAK pro insolvenční právo a člen představenstva České advokátní komory JUDr. Michal Žižlavský nebo Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D., a Ing. Michal Kuděj z Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka (VŠE).

Poslanec Pavel Staněk počítá s tím, že nový zákon o preventivní restrukturalizaci nabude účinnosti v nejbližších měsících, nejpozději 1. ledna příštího roku. Předloha má totiž v Poslanecké sněmovně širokou podporu. „Smyslem novinky je včas odhalit momentální finanční potíže podnikatelů a zahájit ozdravný proces. Preventivní restrukturalizace se snaží předcházet úpadku podnikatele a zabránit mu. Ve Velké Británii, Nizozemí i v Německu tuto možnost už mají a z praxe víme, že zahraniční věřitelé nebo mateřské společnosti poptávají obdobná řešení i u nás,“ říká poslanec Staněk.

Advokáti a insolvenční správci JUDr. Michal Žižlavský a JUDr. Adam Sigmund, kteří mají zkušenosti z největších soudních reorganizací, potvrzují, že nový nástroj pomůže firmám, jimž hrozí úpadek, ale nepomůže těm, které se už v úpadku nacházejí. Pro ty stále zůstává řešením soudní reorganizace.

Preventivní restrukturalizace je řešení pro podniky, které sice mají finanční potíže, ale nejsou ještě insolventní,“ říká Michal Žižlavský. „To znamená, že nejsou v platební neschopnosti, jak ji definuje insolvenční zákon. Preventivní restrukturalizace není nástroj na řešení úpadku podniku. Je to nástroj na odvrácení hrozby úpadku. Proto také ten název „preventivní”. Hrozba úpadku musí být na druhou stranu reálná, nikoli je hypotetická, protože vstup do restrukturalizace dává manažerům do rukou silné nástroje, které by jinak neměli k dispozici.“

Účastníci kulatého stolu se shodli na tom, že je žádoucí uvést preventivní restrukturalizaci do praxe co nejdříve.

Zdroj: Advokátní deník, 10. 3. 2023