Menu
Zavřít

Služby

Více informací

Poradenství

Poradenství

Rozhodování je někdy stejně těžké, jako když hledáte cestu z temného lesa. Můžete být u jeho kraje, jdete-li ale špatným směrem, ven se nedostanete. Máme rozsáhlé zkušenosti. Síla praxe působí jako kompas. Zorientujeme vás ve složitějších situacích a procesech. Společně je bezpečně zvládneme.

Čím se odlišujeme

1. Síla praxe Působíme na trhu déle než čtvrt století. Čím déle se věnujeme právu, tím více možností řešení vidíme a tím přesněji odhadneme, co se stane.
2. Advocatus diaboli Působíme nejen jako poradci, ale také jako advokáti, obhájci a insolvenční správci. Dokážeme se podívat na situaci z druhé strany. Poskytujeme nezkreslený pohled a pragmatickou oponenturu. Pomůžeme vám nalézt optimální řešení.
3. Bezpečný přístav Získejte klid na svá rozhodnutí! Naše řešení vytvářejí bezpečný právní přístav. Poskytujeme dlouhodobou ochranu zejména v oblastech správy korporací, veřejné správy, M&A, restrukturalizace a insolvence. Působíme ve všech sektorech.

Zastupování

Zastupování

Dokážeme nejen radit, ale i prosadit váš zájem v případném soudním řízení. Proces je hra s přísnými pravidly a propadnými lhůtami. Nedá se učit za pochodu. Síla pozice v řízení, i samotný výsledek závisí na tom, co se komu podaří prokázat. Naši advokáti, obhájci a insolvenční správci mají zkušenosti z tisíců soudních řízení. Dokážeme vám účinně pomoci.

Čím se odlišujeme

1. Zkušenost Potřebujete řešit problém? Chcete studovat příručky boxu nebo mít v týmu Michaela Tysona? Správa korporace, prodej majetku, veřejná zakázka, soudní řízení nebo insolvence, to všechno vyžaduje hru podle právních pravidel. Hráli jsme takové hry stokrát. Situace se opakují a my víme, jak na ně reagovat. Využíváme ve váš prospěch našich zkušeností.
2. Znalost detailu Známe důkladně praxi jednotlivých soudů, i konkrétních soudců. Vnímáme detaily, které předurčují úspěch anebo neúspěch zvolené strategie. Dokážeme nejen radit, ale i prosadit váš zájem v případném soudním řízení.
3. Cap Víme, že chcete mít své náklady pod kontrolou. Pro standardní případy vám nabízíme realistický cap.

Reorganizace

Reorganizace

Krize je příležitost ke změně. Včas provedená soudní reorganizace omezí rizika jednajících osob, zvýší míru uspokojení pohledávek věřitelů, očistí podnik od starých dluhů a vytvoří příležitost pro vstup nového kapitálu. Pro soudní reorganizace platí jiná pravidla než pro běžné M&A transakce. Jde o formalizovaný soudní proces. Zajistíme vám kvalifikovanou přípravu na proces reorganizace a pomůžeme dosáhnout vašich cílů.

Pracujeme pro majitele korporací, vrcholové manažery, významné věřitele nebo strategické investory.

Čím se odlišujeme

1. Unikátní praxe Máme třetinový podíl na trhu a unikátní praktické zkušenosti se soudními reorganizacemi řady velkých podniků - viz reference.
2. Cílové vidění Se znalostí soudní praxe připravíme detailní plán reorganizace a vyjednáme jeho podmínky s relevantními účastníky a insolvenčním správcem. Připravíme vše potřebné pro schválení reorganizačního plánu soudem a zajistíme jeho realizaci.
3. Zvláštní povolení Kromě právních služeb poskytujme také služby insolvenčních správců. Patříme do elitního klubu správců se zvláštním povolením, kteří jsou oprávněni řešit úpadek velkých korporací a finančních institucí a provádět soudní reorganizace.

Spolupráce

Spolupráce

Využijte vzájemně výhodné spolupráce! Nabízíme specializované expertízy a doplnění vašeho týmu o poradce pro insolvenční proces a reorganizace, se kterými máme unikátní praktické zkušenosti – viz reference. Zastupujeme v insolvenčních řízeních a souvisejících sporech o pohledávky, majetek nebo náhradu škody. Poskytujeme podporu při transakcích v insolvenčním řízení, při výběru nebo změně insolvenčního správce a zejména pak služby insolvenčních správců se zvláštním povolením, které zákon vyžaduje pro reorganizace.

Ctíme váš vztah s klientem. Omezujeme svou činnost na dohodnutou dílčí službu anebo substituční mandát našich advokátů.

Kontaktujte nás

Ozvěte se nám se svým problémem a něco vymyslíme.