Menu
Zavřít

Preventivní restrukturalizace

Více informací

Preventivní restrukturalizace pomáhá firmám řešit finanční obtíže bezpečným způsobem. Umožňuje ji nový zákon, který je účinný teprve od 23. září 2023. Jde o řešení, které chrání manažery a vlastníky podniků před žalobami na osobní majetek. Řešení, které přináší novou možnost, jak uspořádat vztahy s obchodními partnery. Poslechněte si rozhovor s předními experty na firemní restrukturalizace, docentem Bohumilem Havlem a doktorem Michalem Žižlavským, který vznikl ve studiu LEAGLEONE krátce před přijetím zákona o preventivní restrukturalizaci.

Přečtěte si ⤵️

Kdo může využít preventivní restrukturalizaci?

Firmy, přesněji obchodní korporace, kterým hrozí úpadek, ale ještě v něm nejsou. Proto ten název „preventivní”.

Liší se nějak restrukturalizace od soudní reorganizace?

Ano, především v tom, že je méně formální. Podnik, který vstoupí do preventivní restrukturalizace, nemusí zahájit insolvenční řízení. Vyhne se negativní publicitě, spojené se zveřejněním firmy v insolvenčním rejstříku.

Jak se dá vstoupit do preventivní restrukturalizace?

Nejprve musíte vymyslet funkční model řešení problémové situace a zpracovat sanační projekt. Teprve když ho máte hotový, můžete zahájit preventivní restrukturalizaci. Technicky to probíhá tak, že sanační projekt s výzvou k jednání rozešlete dotčeným stranám a oznámíte to soudu. Je to velký rozdíl oproti soudní reorganizaci, kde máte od jejího povolení ještě 120 dní na hledání řešení.

Jak dlouho trvá příprava sanačního projektu?

Potřebujete provést IBR, identifikovat vhodná restrukturalizační opatření, vyřešit způsob financování a rozhodnout se, zda a jaké použijete “silové” nástroje právní ochrany. Až na základě toho můžete sepsat sanační projekt. U středně velké firmy to zabere zhruba dva měsíce. S tím je potřeba počítat, protože sanační projekt obdrží dotčení věřitelé a restrukturalizační soud. Jeho kvalita je zásadní pro úspěch preventivní restrukturalizace.

Co je to IBR?

IBR (independent business revue) je hloubková prověrka stavu podniku, která poskytne všem dotčeným stranám odbornou a plně ověřitelnou informaci o hlavních problémech firmy. Bez ní se nedá čekat podpora kvalifikovaných věřitelů.

Je nutná podpora všech věřitelů? 

Není. To by bránilo širšímu využití institutu preventivní restrukturalizace. Existuje možnost vnutit řešení nesouhlasící části věřitelů. Čím více významných věřitelů ale máte na své straně, tím lépe.

Přináší preventivní restrukturalizace něco také věřitelům?

Věřitelé, kteří podpoří restrukturalizaci, mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek, a to i když se nakonec restrukturalizace nepodaří a podnik skončí v insolvenci. Týká se to bank, ale také dodavatelů, ekonomických poradců a advokátů, kteří poskytují v rámci restrukturalizace právní služby.

Jaká restrukturalizační opatření se dají vyjednat s věřiteli?

Například prodloužení splatnosti závazků, prominutí části dluhů, restrukturalizace vlastního kapitálu prostřednictvím kapitalizace pohledávek věřitelů anebo, samozřejmě, zvýšení příplatku stávajících společníků. Každé řešení se šije na míru konkrétnímu podniku. V tom se to podobá soudním reorganizacím.

Chrání preventivní restrukturalizace nějak odpovědné osoby? 

Ano. Manažeři a majitelé, kteří odvracejí hrozící úpadek firmy podle pravidel preventivní restrukturalizace, se tím vyhýbají případné pozdější žalobě na doplnění pasiv a postižení osobního majetku. Platí to i tehdy, když se jim nakonec restrukturalizace nepodaří a firma skončí v úpadku.

Uvažujete o preventivní restrukturalizaci? Neodkládejte to. Z praxe víme, že čas, který běží, rychle omezuje možnosti řešení. Rádi vám pomůžeme. Čím více času nám dáte, tím bezpečnější řešení vám připravíme. Spojte se s námi co nejdříve.

⤵️

    Kontaktujte nás

    Tým, který má na starosti restrukturalizace, Vám rád poskytne veškeré aktuální informace.