Menu
Zavřít

Média

Více informací
Zpět na media
23.02.2012

Třetí dražba penzionu Bohemka v Lázních Lipová

Městský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) rozhodl o úpadku dlužníka I.C.L. Bohemia spol. s.r.o., se sídlem Na Kozačce 1288/6, Praha, PSČ 120 00, identifikační číslo: 25855310(dále jen „dlužník“) a ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Adama Sigmunda, se sídlem Praha 1, Široká 5, PSČ 110 00, identifikační číslo 284 90 738, (dále jen „insolvenční správce“). Insolvenční soud zveřejnil tuto skutečnost dne 14.6.2010 v insolvenčním rejstříku dle ustanovení § 421 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (dále jen „insolvenční zákon“). V insolvenčním rejstříku je věc vedena pod sp. zn. MSPH 77 INS 5255/2010. S rozhodnutím o úpadku jsou spojeny účinky dle zákona, jakož i účinky, uvedené v rozhodnutí o úpadku.

Insolvenční správce oznamuje, že dne 21. března 2012 od 11:00 hod. proběhne třetí dražba majetku dlužníka  – Penzionu Bohemka v obci Lipová-lázně včetně příslušenství, součástí a venkovních úprav a věcí movitých.

Místo dražby: dražební místnost REAL SPEKTRUM, a.s. Lidická 77, Brno

Dražebníkem je společnost REAL SPEKTRUM, a.s.se sídlem Praha 1, Staré Město, Náměstí republiky 8/656, PSČ 110 00, tel: 533 339 111, mobil: 602 563 615, e-mail: juraj.treger@realspektrum.cz.

Výše nejnižšího podání je stanovena na částku 1.850.000,- Kč.

Prohlídka předmětu dražby se bude konat dne 13.3.2012 od 12:00 hod a dne 15.3.2012 od 12:00 hod.

Předmět dražby je blíže specifikován v dražební vyhlášce a znaleckém posudku.

Podrobnější informace o připravované dražbě (znalecký posudek, dražební vyhlášku) je možné získat na dražebním portálu http://www.e-aukce.com/DetailDrazba.aspx?Kod=DR00041658.

Insolvenční správce rád podá zájemcům o dražbu veškeré doplňující informace a podklady; a to prostřednictvím pověřené osoby: Mgr. Petr Veselý, tel.: +420 224 947 055, e-mail: einsolvence@zizlavsky.cz

PV