Menu
Zavřít

Média

Více informací
Zpět na media
24.03.2020

👉 Sdělení insolvenčního správce
k aktuální situaci v oddluženích (COVID-19)

Dobrý den,

jako Váš insolvenční správce sdělujeme náš následující právní názor k aktuální situaci ohledně pandemie COVID-19:

Insolvenční správce plně chápe složitou situaci, ve které se aktuálně osoby v oddluženích nachází, zejména v případech, kdy z důvodu karantény, ošetřování člena rodiny nebo kvůli překážkám v práci dochází ke snížení jejich příjmů.

Současně však musíme bohužel sdělit, že nejsme oprávněni rozhodnout o snížení nebo pozastavení splátek. O tom může rozhodnout toliko insolvenční soud. Některé insolvenční soudy nás však informovaly, že s ohledem na aktuální krizovou situaci nelze garantovat včasné vyřízení žádostí a dotazů. Přerušit insolvenční řízení lze toliko u těch řízení, kde bylo oddlužení povoleno po 1. 6. 2019, a to pouze za podmínek stanovených zákonem. Přerušení je časově limitováno na dobu jednoho roku, přerušit řízení nelze opakovaně a i po dobu přerušení by měl dlužník hradit zálohu na příslušnou odměnu insolvenčního správce a na jeho hotové výdaje.

  • DŮLEŽITÉ: Nezabavitelná částka dlužníkům v každém případě zůstává a není nijak postihována.

V oddluženích povolených před 1. 6. 2019 platí, že podmínkou pro splnění oddlužení je úhrada nejméně 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Výpadek v příjmech může způsobit pokles očekávané míry uspokojení věřitelů.

  • DŮLEŽITÉ: Pokud k výpadku příjmů došlo v důsledku aktuální pandemické situace, není dle našeho názoru důvod nyní přistupovat ke zrušení oddlužení. 

U oddlužení povolených před 1. 6. 2019, může dlužník po uplynutí 60 měsíců plnění oddlužení navrhnout, aby jej insolvenční soud osvobodil od placení zbytku pohledávek i v případě, že nebude mít uhrazeno 30 % dluhů. Soud tak učiní zejména v případě, že dlužník toto nezavinil. Což dle našeho názoru může být právě COVID-19.

Pro oddlužení povolená po 1. 6. 2019 není minimální hranice 30 % stanovena. Soud rozhodne o splnění oddlužení a dlužníka osvobodí od placení zbytku pohledávek i bez návrhu, pokud dlužník bude v průběhu oddlužení plnit své povinnosti. Nehrazení minimálních splátek by bylo důvodem pro zrušení oddlužení pouze v případech, kdy by to dlužník zavinil. Snížení či přechodný výpadek příjmů z důvodu pandemie COVID-19 nelze dle našeho názoru považovat za okolnost zaviněnou dlužníkem.

  • DŮLEŽITÉ: Uschovávejte listiny, kterými lze pokles příjmů z důvodu pandemie prokázat. Podle našeho názoru není z důvodů obav ze snížení míry uspokojení věřitelů třeba nyní žádat insolvenční soud o stanovení nižších splátek.

Doporučujeme dlužníkům, aby zajistili platbu na svůj účet u insolvenčního správce v měsíční výši stanovené insolvenčním zákonem ve znění po novele, tj. cca částka 2.200,- Kč (v případě manželů 3.300,- Kč), navýšená o výživné, pokud je dlužník plní prostřednictvím insolvenčního správce. Po zlepšení situace budeme s dlužníky, u kterých i nadále bude očekávaná míra uspokojení věřitelů nedostatečná, věc individuálně posuzovat a pokusíme se společně najít vhodné řešení. Předpokládáme, že v té době již budeme znát i stanoviska a postupy většiny insolvenčních soudů. Další informace můžete případně najít pod těmito odkazy:

https://insolvence.justice.cz/zmeny-splatkoveho-kalendare-v-nouzovem-stavu/

https://legaltv.cz/2020/03/22/zruseni-osobniho-bankrotu-v-dusledku-pandemie-koronaviru-ne-oldrich-rehacek/

https://justice.cz/documents/15689/0/Opat%C5%99en%C3%AD+k+zaji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD+%C3%BA%C4%8Delu+insolven%C4%8Dn%C3%ADho+%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+ze+dne+24.+3.+2020+-+COVID-19-II.pdf/f309736d-5d59-49ef-b8f6-39912044dc43

Přejeme Vám pevné zdraví a pevné nervy, společně to určitě zvládneme!

S pozdravem,

V Praze dne 24. 3. 2020

 

AS ZIZLAVSKY v.o.s.

insolvenční správce se zvláštním povolením

Městský soud v Praze zn. A 63830

Identifikační číslo 28490738

Praha 1, Široká 5, 110 00

 

tel:       +420 224 947 055

e-mail:  einsolvence@zizlavsky.cz

web:     www.zizlavsky.cz

www.asis.cz