Menu
Zavřít

Média

Více informací
Zpět na media
24.03.2013

Prodej zemědělského podniku SUGAL bez závazků

Insolvenční správce nabízí k prodeji běžící zemědělský podnik společnosti SUGAL spol. s r.o., IČ: 26871548, se sídlem Bílovec, Ostravská 314/3, PSČ 743 01. Některé informace k činnosti:www.sugal.cz. Jedná se o prodej podniku dlužníka v insolvenci, jak stojí a leží, jedinou smlouvou ve smyslu ustanovení § 290 insolvenčního zákona.

Nabídky na koupi podniku dlužníka musí obsahovat výši nabízené kupní ceny za celý podnik. K nabídkám bude přihlíženo pouze, pokud budou insolvenčnímu správci doručeny nejpozději dne 3.4.2013 a pokud zájemci o koupi podniku  složí nejpozději dne 3.4.2013 jistotu ve výši 1 000 000 Kč  na účet insolvenčního správce č.ú. 3002204801/100, vedený u Komerční banky, a.s. s tím, že jistota bude u vybraného zájemce započtena na kupní cenu a ostatním zájemcům bude ve složené výši vrácena na účet, ze kterého byla poukázána, do 18.4.2013. Jediným kritériem výběru řádné nabídky je výše nabídnuté ceny. Výběr nejvýhodnější nabídky realizuje insolvenční správce za účasti věřitelského výboru dne 4.4.2013.

Insolvenční řízení je vedeno u KS v Ostravě pod sp. zn.: KSOS 36 INS 4962/2010 (www.justice.cz).

Zpeněžením dlužníkova podniku jedinou smlouvou přecházejí na nabyvatele práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům dlužníkova podniku, s výjimkou pracovněprávních pohledávek dlužníkových zaměstnanců vzniklých do účinnosti smlouvy.Jiné závazky na nabyvatele nepřecházejí.

Veškeré bližší informace jsou k dispozici u insolvenčního správce:

 

IS ŽIŽLAVSKÝ v.o.s., se sídlem Praha 1, Široká 5, 110 00

tel:       +420 224 947 055, e-mail: einsolvence@zizlavsky.cz

 

Tato výzva není veřejným návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení §276 a násl. obchodního zákoníku, ani vyhlášením veřejné obchodní soutěže ve smyslu ustanovení § 281 a násl. obchodního zákoníku.  Insolvenční správce je oprávněn odmítnout veškeré obdržené nabídky.