Menu
Zavřít

Média

Více informací
Zpět na media
27.03.2020

Problémy jsou od toho, aby se řešily

Nebo přesněji, abychom je řešili, protože ony samy to za nás neudělají. Tuto větu jsem slyšel před desítkami let let z úst mé učitelky. Není už podstatné, v jaké souvislosti ji řekla. Důležité je, že si ji stále pamatuju, protože je zkrátka nadčasová. Platí v jakékoli době a za jakékoli situace. I teď v čase pandemie koronaviru a vyhlášeného nouzového stavu, kdy firmy omezují nebo zastavují své provozy.

Na vlastní kůži jsem poznal, jaké to je, když se tímhle pravidlem neřídím. Problém, ať už zcela malý nebo významnější, sám o sobě nikdy nezmizí. Jenom se schová za nejbližším rohem a čeká. Čeká a pomalu roste. Za nějaký čas už je tak velký, že se zpoza pomyslného rohu vykulí a stojí před námi. Teď už ale mnohem větší a silnější, než jsme my sami. Už si ho nemůžeme s lehkostí, kterou jsme předtím ani neviděli, přehazovat jako malou kuličku z jedné ruky do druhé. Teď už si on může hrát s námi.

Předcházení problémům aneb komunikace a důvěra v době krize

Jednou z nejdůležitějších věcí v běžném i podnikatelském životě je obyčejná vzájemná komunikace mezi lidmi. Vzpomeňte si na to, jak dlouho vám trvalo a kolik úsilí jste věnovali akvizici vašich stávajících klientů. Kolik telefonátů, schůzek, prezentací či formálních večeří jste vy a vaši zaměstnanci věnovali tomu, abyste druhou stranu přesvědčili o tom, že právě vaše firma, váš tým je tím pravým a jedinečným partnerem. Týdny? Měsíce? Někdy čas na spolupráci zraje i rok.

A všechnu tuhle dosavadní práci můžete zmačkat a zahodit jediným nešťastným telefonátem, mailem nebo tím, že s obchodním partnerem nekomunikujete a včas ho neinformujete o tom, že dočasně nejspíš nebudete moci dostát svým závazkům.

Nedopusťte to! Postavte se k problému už od počátku, kdy má zatím velikost oné zmíněné malé kuličky, čelem a udělejte maximum pro to, abyste vztahy s vašimi klienty a dodavateli udrželi. Vaše chování v době krize může být vaším jedinečným PR, které ocení široké okolí a bude si ho ještě dlouho pamatovat.

Co konkrétně dělat, když víte, že se blíží problém

Nejprve si odpovězte na otázku, co se stalo a jak se celá situace dotýká vaší firmy a dalších zainteresovaných subjektů (odběratelé, dodavatelé, stát, instituce). Zachovejte si chladnou hlavu a jednejte věcně. Při komunikaci se zaměstnanci se samozřejmě zdravé míře emocí nevyhýbejte, vždyť právě vlna vzájemné solidarity může vnitřně vaši firmu ohromně stmelit a posílit do budoucna. A s trochou nadsázky lze říct, že tím naopak ušetříte peníze za nelevné teambuildingy či únikové hry. Vždyť takováto situace je pro všechny velmi stresující sama o sobě.

Abyste na nikoho nezapomněli, udělejte si seznam všech dodavatelů, firem a institucí, kterým jste jakkoli zavázáni finančně. Samozřejmě sem budou patřit i vaši zaměstnanci. Pak také klienti (odběratelé), kterým jste povinni konkrétním plněním.

Nečekejte na to, až se vám budou postupně dodavatelé a klienti ozývat. Buďte to vy, kdo začne komunikovat. Aktivita se v těch to případech velmi cení!

Stát a instituce

Velkou úlevou pro OSVČ je aktuálně prominutí záloh na daň z příjmu, záloh zdravotního pojištěnísociálního zabezpečenípozastavení další vlny EET. Pokud vaše firma nemůže nebo nebude moci hradit odvody za zaměstnance, dejte o této skutečnosti příslušným institucím včas vědět. Dodržujte předepsaný způsob komunikace.

Banky a úvěrové společnosti

Banky už v mnohých případech avizovaly, že poskytnou svým dlužníkům odklad splátek hypoték a jiných úvěrů a půjček. Sledujte internetové stránky své banky. Pokud vyjádření nenajdete nebo si nejste čímkoli jisti, kontaktujte ji sami. nečekejte. Požádejte o odložení splátek nebo o prodloužení lhůty splatnosti. Nečekejte, až vám banka pošle případnou výzvu k platbě.

Dodavatelé

Pokud už víte, že v následujících obdobích nebudete mít dostatek finančních prostředků na zaplacení svým dodavatelům za poskytované zboží či služby (např. leasing/úvěr za auto, elektroniku, nájemné, energie), požádejte věřitele (i pronajímatele) o odložení splátek, prodloužení lhůty k zaplacení nebo splátkový kalendář nebo o částečné prominutí či slevu z nájemného.

Odběratelé

Když víte, že nebudete schopni dostát svým závazkům, např. dodat klientovi výrobky a služby, co možná nejdříve jim to oznamte a domluvte se s nimi na možném řešení. Pokud dohoda nebude možná, můžete využít některý z dalších nástrojů:

Dohoda o změně smlouvy může spočívat v odložení termínů, snížení množství dodaného zboží nebo dodání zboží jiného. Pokud je zřejmé, že ani jedna ze stran nemá zájem nebo nebude schopna plnit, lze se dohodnout také na ukončení smlouvy. Tato varianta by měla být až jako poslední, tím spíše u dlouhodobějších závazků.

Oznámení o nemožnost plnění – Jestliže nejste schopni splnit svůj závazek vůbec, tedy ani při navýšení nákladů, za ztížených podmínek ani později, oznamte to protistraně.

Výzva k obnovení jednání o smlouvě pro změnu poměrů – Pokud v důsledku pandemie koronaviru můžete splnit svůj závazek pouze za neúměrného navýšení nákladů (např. nedostatek zaměstnanců a nutnost najmout nové proplatit přesčasy apod.) a stane se tak pro Vás smlouva hrubě nevýhodnou, můžete vyzvat protistranu k obnovení jednání o smlouvě.

Odstoupení od smlouvy – Pokud Vaše protistrana porušila smlouvu podstatným způsobem, např. nezaplatila za zboží či služby, nebo dodávku vůbec nedodala a zároveň nedošlo ke vzájemné dohodě, je možné od smlouvy odstoupit.

Odpovědnost za porušení smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci – Pokud nejste schopni dostát svým závazkům v důsledku pandemie nebo opatření vlády, lze takovou překážku zpravidla vykládat jako zásah vyšší moci. Za porušení smlouvy pak nebudete odpovědní, resp. nebudete povinni nahradit protistraně vzniklou škodu. To platí i u druhé smluvní strany.

Zaměstnanci

Zaměstnanci jsou mnohdy to nejcennější, co ve firmě máte. Stroje vypnete, namažete, naprogramujete a nemusíte si jich dál všímat. Zaměstnanec ale není stroj. Nemůžete mu suše oznámit: „od zítřka jsi dva týdny doma ‚na překážkách‘ a pak se uvidí, jestli tě ještě dál budeme chtít“. Zaměstnanci jsou duší vaší firmy a pokud jsou ve firmě spokojeni, šíří její dobré jméno.

A co víc. V této době jsou zaměstnanci vystaveni hned dvojí hrozbě, a tím pádem dvojnásobně velkému strachu. Bojí se o zdraví, i to to, že přijdou o práci.

Mluvte s nimi o všech opatřeních, která byť jen přicházejí v úvahu, a o těch, která už chystáte. Čím více s nimi budete komunikovat, tím více budou v klidu a budou se lépe soustředit alespoň na ten zbytek práce, který jim ještě zůstal.

Pamatujme na to, že každý problém má řešení a že zase bude lépe!

Ing. Jaroslav Pekař

referent

ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o.

AS ZIZLAVSKY v.o.s.