Menu
Zavřít

Média

Více informací
Zpět na media
18.10.2022

Překvapení ve Sberbank. Do věřitelského výboru se dostala neznámá firma

Do věřitelského výboru zkrachovalé Sberbank se dostává málo známá firma Forderungen. Nemá žádné zaměstnance a zabývá se správou pohledávek. Loni byla v zisku 160 tisíc korun.
Krátce po zvolení věřitelského výboru Sberbank z něj odchází firma Stema-Tech. Ta přitom o členství v důležitém orgánu dohlížejícím na průběh insolvence od začátku usilovala. Týden po obsazení křesla ve výboru postoupila svou pohledávku na společnost Forderungen. Změnu v osobě věřitele schválil v pondělí Městský soud v Praze, vyplývá z dokumentů zveřejněných v insolvenčním rejstříku.

„Společnost Forderungen se stane novým členem věřitelského výboru,“ potvrdila insolvenční správkyně Sberbank Jiřina Lužová. Dalšími dvěma členy jsou Česká národní banka a státní Garanční systém finančního trhu (GSFT). Právě GSFT coby největší věřitel do výboru Stema-Tech navrhl. Pro účast Stema-Techu ve výboru hlasovala také ČNB.
Redakce SZ Byznys se správkyně rovněž zeptala, zda je standardní, že k operaci s pohledávkou a obměně věřitelského výboru došlo jen krátce poté, co byl výbor ustanoven. „Právo postoupit svoji pohledávku kdykoli v průběhu insolvenčního řízení mají všichni věřitelé,“ odpověděla Lužová.

Další účastníci případu jsou kritičtější. „Postoupení pohledávky v insolvenčním řízení není nic neobvyklého, zejména pokud se očekává delší průběh řízení. Není ovšem běžné to, že se firma Stema-Tech neúčastnila schůze věřitelů, která ji zvolila, věřitelům se ani nepředstavila, její způsobilost být členem věřitelského orgánu byla na schůzi věřitelů zpochybňována z důvodu neplnění zákonných povinností, a postoupení pohledávky se událo jen chvíli po jejím zvolení,“ komentoval insolvenční expert Michal Žižlavský, který zároveň v případu Sberbank zastupuje jednoho z významných věřitelů.

Úsilí o křeslo

Rychlý konec Stema-Techu ve věřitelském výboru Sberbank vzbuzuje otázky také proto, že tento podnik od začátku o členství ve výboru usiloval. Ještě před zahájením insolvenčního řízení v červenci psal advokát Stema-Techu Martin Klimo likvidátorce Sberbank Jiřině Lužové, že jeho klient má zájem o členství v prozatímním věřitelském výboru. S podobnou žádostí se na likvidátorku obrátily také další subjekty, ukazují informace publikované v insolvenčním rejstříku.

Likvidátorka následně v podaném insolvenčním návrhu Stema-Tech do prozatímního výboru skutečně navrhla. Obdobně vyhověla i dalším žadatelům o členství. Po protestech některých věřitelů se ale nakonec jméno Stema-Techu v prozatímním věřitelském výboru neobjevilo.
Mezi členy soudem jmenovaného prozatímního výboru se však tehdy objevila z řad fyzických osob italská občanka Marie Rosarie Boccuni. Ta byla prvním věřitelem, který se do insolvence se Sberbank přihlásil. A to ve stejný den, kdy likvidátorka podala na Sberbank insolvenční návrh. Italčin advokát Pavel Korman zároveň Boccuni navrhl do prozatímního věřitelského výboru. Na rozdíl od Stema-Techu tomu tehdy soud vyhověl.

Přestože Marie Rosarie Boccuni o členství ve věřitelském orgánu usilovala, udělala po svém jmenování to samé, co udělal v říjnu Stema-Tech. Sotva křeslo ve výboru získala, postoupila pohledávku na firmu Forderungen. Tedy na stejnou společnost, které pohledávku předal Stema-Tech.

Stejný advokát

Věřitelku Boccuni stejně jako firmu Forderungen zastupuje právník Pavel Korman. „Cílem klienta je zajistit maximalizaci uspokojení věřitelů v co nejkratší době,“ odpověděl advokát na otázku, jaké strategie v kauze Sberbank sleduje.

Pozice firmy Stema-Tech v případu Sberbank vzbudila otázky také na schůzi věřitelů 6. října. Insolvenční správkyně Lužová dodatečně odpovídala na otázku ohledně pohledávky Stema-Techu. Ujišťovala, že firma z Brna nenabyla svou pohledávku po zahájení insolvence nebo půl roku před zahájením insolvenčního řízení.
Redakce SZ Byznys oslovila ohledně zájmů vůči Sberbank také spolumajitele a jednatele Stema-Techu Karla Stelce. Když se dozvěděl, že jde o případ padlé banky, hned zavěsil. Na zaslané otázky již nereagoval.

Stema-Tech měl vůči Sberbank pohledávku v celkové výši 22 milionů korun. Na schůzi věřitelů Sberbank měla takto velká pohledávka v bankrotu s pohledávkami v řádu desítek miliard jen minimální váhu. Na věřitelské schůzi se totiž jedna koruna pohledávky rovná jednomu hlasu. Ve věřitelském výboru to je už ale jinak. Tam platí, co člen, to jeden hlas.

Věřitelský výbor je významný orgán dohlížející na průběh insolvenčního řízení. Jeho členové mimo jiné ze zákona kontrolují činnost insolvenčního správce, mohou nahlížet do dlužníkova účetnictví a dalších písemností ve stejném rozsahu jako správce.

Společnost Forderungen se netají tím, že smyslem převzetí pohledávky Stema-Techu bylo právě křeslo v klíčovém insolvenčním orgánu. „Jedním z cílů bylo získat pozici ve věřitelském výboru,“ sdělila majitelka a členka správní rady Forderungen Marcela Brejšová. Zároveň připustila, že žádné dlouhodobější vazby na Stema-Tech její firma nemá.

„Naším cílem je co nejvyšší a nejrychlejší uspokojení všech skupin pohledávek,“ dodala Brejšová z Forderungen.

Brněnský podnik Stema-Tech obchoduje s tvářecími stroji. Podle posledního zveřejněného výkazu zisků a ztrát za rok 2020 měla při tržbách kolem 110 milionů korun čistý zisk 354 tisíc korun.

Co se týče Forderungen, tak za minulý rok zveřejnila z výsledků jen údaje o zisku ve výši 160 tisíc korun. Firma bez fungujícího webu a zaměstnanců zároveň vykázala jako hlavní majetek oběžná aktiva v hodnotě 62 milionů korun a závazky ve výši 59 milionů. Forderungen se podle svého sdělení zabývá správou pohledávek.

Zdroj: Seznam Zprávy, 17. 10. 2022