Menu
Zavřít

Média

Více informací
Zpět na media
09.05.2024

Pomoc na každý den: Jak řešit problémy s dluhy?

Přerostly vám dluhy přes hlavu a nevíte už kudy kam? Můžete si utáhnout opasek, uskromnit se a požádat o oddlužení. Není to ale řešení úplně pro každého. Bankrot, úpadek nebo krach jsou označení pro extrémní životní situaci, kdy se zadlužený člověk ocitne na konci svých možností dluhy splácet. Řešením je oddlužení, tedy osobní bankrot. Funguje na alespoň částečném odpuštění dluhů. Dlužník tedy nemusí splatit všechny své dluhy, ale jen jejich část.

Není pro každého

Řada lidí ho má »v záloze« jako poslední řešení. Jenže není pro každého. Jen jeden dluh totiž nestačí a navíc musí být příjem dlužníka natolik vysoký, aby měl z čeho splácet. Dlužníkovi totiž musí kromě splátky dluhu zbýt dost peněz na pokrytí nájmu a dalších nezbytných výdajů. Výše splátky tak může být vyšší než při exekuci. Proto je potřeba si předem všechno nechat propočítat. Dlužník navíc musí počítat s tím, že na jednu stranu bude mít klidnější život, na druhou stranu musí přestat přemýšlet, jak by svůj výdělek omezil a případně pracoval tzv. na černo.

Dluhy nerostou

Výhodou oddlužení je, že během něj už dluhy nenarůstají a exekutor nemůže dlužníkovi zabavit žádný majetek.

Co musí dlužník

Dlužník musí splnit řadu věcí. Oddlužení bude povolené každému, kdo prokáže, že je schopen platit měsíčně odměnu insolvenčnímu správci ve výši 1089 Kč, minimálně stejnou částku věřitelům a zároveň za trvání oddlužení uhradí odměnu zpracovatele návrhu na povolení oddlužení, stejně tak jako odměnu za přezkoumané přihlášky.

Navíc dlužník musí:

  • doložit, že není schopen splatit alespoň část svých dluhů
  • mít dluhy u 2 nebo více věřitelů (tzv. mnohost věřitelů), které jsou nejméně 30 dnů po splatnosti, a tyto závazky není schopen plnit
  • mít příjem anebo majetek, který umožňuje splatit věřitelům alespoň část dluhů
  • u manželů je vhodný souhlas druhého partnera nebo mohou podat žádost společně

Jak splatit dluh

Splácení dluhu je možné buď platbami podle dohodnutého splátkového kalendáře a prodejem majetku nebo jen prodejem majetku. Dlužník se zavazuje, že všechny mimořádné příjmy jako jsou např. výnosy z dědictví či darů nezatají, ale použije na úhradu dluhu a rovněž nepřijme další dluh. Pokud je dlužník nezaměstnaný, musí prokázat, že si práci intenzivně hledá.

Varianty oddlužení

V rámci osobního bankrotu je možné využít různé varianty oddlužení:

1. během pěti let je nutné splatit alespoň 30 % dluhu Pokud se dlužníkovi nepodaří splatit v průběhu pěti let alespoň 30 % dluhů, může požádat soud o prominutí zbývající částky. Ten ji může odpustit, pokud dojde k závěru, že dlužník vynaložil maximální úsilí svůj dluh uhradit.

2. ve zkrácené lhůtě tří let je nutné uhradit alespoň 60 % dluhu Pokud dlužník zvládne splatit během tří let 60 % dluhů, může mít osobní bankrot o dva roky kratší.

3. zkrácenou délku osobního bankrotu můžou využít starobní a invalidní důchodci a lidé, kterým vznikla převážná část dluhu v dětství (do 18 let). U těchto skupin neplatí, že musí za tři roky splatit alespoň 60 %. Pokud nesplatí ani 30 %, soud jim může přesto přiznat osvobození od zbývajících dluhů.

Řešení pro zodpovědné

„Oddlužení je jediná cesta, jak může dlužník zastavit své exekuce a vyřešit dluhy konečným způsobem. Není to ale zadarmo. Dlužník musí počítat s tím, že bude už od vstupu do oddlužení jednat poctivě, bude se snažit, a bude po celou dobu trvání oddlužení pracovat. Oddlužení je zkrátka řešení jen pro zodpovědné,“ říká advokát Michal Žižlavský, který působí také jako insolvenční správce.

Změna zákona

Aktuálně platné podmínky se pravděpodobně brzy změní. V současné době Poslanecká sněmovna ČR projednává novelu insolvenčního zákona. Zkrátit se má doba oddlužení. Návrh Ministerstva spravedlnosti ČR počítá s plošným zkrácením z 5 let na 3 roky. Proti tomu se staví většina odborné veřejnosti. Podle ní se vytratí základní princip – vyrovnaný vztah mezi dlužníky a věřiteli – a současně hrozí morální hazard, kdy dlužníci přestanou cítit zodpovědnost za své dluhy.

Zdroj: ahaonline.cz, 9. 5. 2024