Menu
Zavřít

Média

Více informací
Zpět na media
26.05.2021

Mezi věřiteli Arca Investments roste nervozita kvůli šnečímu tempu soudu

V případě obřího krachu finanční společnosti Arca Investments vznikla dohoda většiny velkých skupin věřitelů na společném obsazení prozatímního věřitelského výboru. Společně tlačí na Městský soud v Praze, aby rychle rozhodl.

Kauzu Arca Investments poznačují soudní průtahy. Přestože Městský soud v Praze dostal první návrhy na jmenování prozatímního věřitelského výboru již na konci dubna, tak si zatím s rozhodnutím dává na čas. Čtyři významné skupiny věřitelů proto spojily síly, dohodly se na obsazení výboru a tlačí soud k urychlenému verdiktu.

„Již 30. dubna 2021 jsme podali návrh na jmenování věřitelského výboru. Zákon stanoví, že pokud takový návrh podají věřitelé, jmenuje soud věřitelský výbor neprodleně. To se zatím bohužel nestalo. Zahájili jsme proto komunikaci s právními zástupci dalších skupin věřitelů a navrhli konkrétní složení věřitelského výboru, abychom soudu usnadnili práci,“ sdělil advokát Michal Žižlavský, který zastupuje věřitele s pohledávkami ve stovkách milionů korun.

Kromě Žižlavského zahrnuje věřitelská aliance ještě skupiny zastupované advokáty Pavlem Kormanem, Janem Langmeierem a Tomášem Richterem. Za zajištěné věřitele navrhují do prozatímního věřitelského výboru J&T Banku. Zbývající čtyři křesla v pětičlenném orgánu si navrhují rozdělit po jednom zástupci z každého bloku.

Dluh Arca Investments, která je mateřskou firmou skupiny Arca Capital, je téměř 19 miliard korun. Většina z této sumy pochází z vydaných směnek. Věřitelů je bezmála 1 900. Držitelé směnek jsou z větší části fyzické osoby. Mezi věřiteli jsou ale také spotřební a bytová družstva. Do krátkodobých směnek investovali s vidinou vysokého zhodnocení. Kauza je největším bankrotem od pádu Investiční a poštovní banky (IPB) v roce 2000.

„Mezi věřiteli roste nervozita ohledně dalšího postupu řízení. Soud dodnes nerozhodl o návrhu na jmenování předběžného věřitelského výboru, na němž je mezi většinou věřitelů shoda. Dlužník navíc nad rámec svého návrhu na povolení reorganizace o připravované reorganizaci neposkytl věřitelům žádné další informace, a to ani ve vztahu k vyhlídkám další správy jeho majetkové podstaty,“ uvedl advokát Korman.

Nervozitu vyvolával fakt, že až dosud se nevědělo, proč soud tak dlouho otálí. Pokud navrhne věřitel ustanovení prozatímního věřitelského výboru, má soud ze zákona rozhodnout neprodleně.

„Soud si je ustanovení vědom, jako přednostní ale považoval rozhodnutí ve věci, tedy zjištění úpadku a ustanovení insolvenčního správce,“ sdělil mluvčí Městského soudu v Praze Adam Wenig. Situaci podle něj navíc komplikuje i podávání opravných prostředků v kauze. „Výběr členů prozatímního věřitelského výboru si vzhledem k počtu věřitelů vyžádá nějaký čas. Rozhodnutí tak lze předpokládat do konce tohoto týdne,“ dodal zástupce soudu.

Jepičí spojenectví?

Zatím není jasné, jestli spojenectví věřitelů přetrvá ustanovení jejich orgánu. „Osobně bych to nenazval aliancí. Určitě mezi námi není žádná dohoda o tom, že v budoucnu budeme postupovat v rámci insolvence Arca Investments jednotně,“ řekl právník Langmeier. „Otázka vzájemné podpory mezi jednotlivými skupinami věřitelů bude věcí dalšího vývoje,“ dodal Žižlavský.

Součástí společně postupujících věřitelských bloků není brněnský fond IFIS, který zastupuje další část věřitelů. Soudu již navrhl, že by chtěl jedno křeslo ve věřitelském orgánu pro sebe. Další jména do výboru fond nenavrhl.

„IFIS je přesvědčen, že soud jmenuje reprezentativní a nezávislý věřitelský výbor, který bude řádně hájit zájmy všech věřitelů. Konkrétní složení věřitelského výboru IFIS ponechává na nezávislém rozhodnutí insolvenčního soudu,“ sdělila mluvčí fondu Kamila Svobodová.

Kvůli vlastní nominaci do věřitelského výboru se ještě více prohloubil konflikt mezi IFIS a Arkou. Fond mimo jiné torpéduje jmenování Leeho Loudy coby insolvenčního správce Arca Investments. Arca se na oplátku postavila proti jmenování fondu do výboru. Mimo jiné tvrdí, že není jasné, zda IFIS získal své pohledávky platným způsobem. Fond totiž není původním věřitelem Arky, pohledávky získal od třetích osob.

Výplň vakua

„IFIS považuje vyjádření zkrachovalé Arca Investments ohledně případné účasti IFIS v prozatímním věřitelském výboru za nehorázné napadení. Arca se zjevně nemůže smířit se skutečností, že IFIS poukazuje na nepoctivost záměrů Arky a pochybení, kterých se v dosavadním průběhu řízení dopustila,“ reagovala zástupkyně fondu.

Prozatímní věřitelský výbor ustanovuje soud hlavně v závažných insolvenčních případech. Rolí orgánu je vyplnit vakuum do svolání první schůze věřitelů. Na ní je ustanoven řádný věřitelský výbor, jehož členové mohou být stejní jako v jeho prozatímní fázi.

Věřitelský výbor má důležité pravomoci. Dohlíží například na činnost insolvenčního správce, uděluje správci souhlas s uzavíráním smluv o úvěrovém financování nebo může nahlížet do dlužníkova účetnictví.

Věřitelům společnosti Arca Investments běží do 11. července lhůta, po kterou mohou přihlašovat své pohledávky. Pouhý tento krok ale v případě držitelů směnek nestačí. Městskému soudu v Praze musejí ještě doručit do úschovy originály směnek, a to nejpozději do 25. srpna, kdy se bude konat přezkumné jednání.