Menu
Zavřít

Média

Více informací
Zpět na media
08.02.2016

ČRo Plus, Zaostřeno: rozhovor s Michalem Žižlavským na téma odívání advokátů

Veronika RUPPERT, moderátorka

——————–

Důvěřovali byste právníkovi v tričku a džínách nebo v kraťasech a strakaté košili? Česká advokátní komora se rozhodla, že takové oblečení není vhodné, a loni na podzim zavedla povinný dress code pro všechny advokáty a koncipienty. Jak proběhlo velké převlečení české justice a jak se oděv právníků u českých soudů proměňoval v průběhu dvacátého století, o tom jsem natáčela s právním historikem a advokátem Stanislavem Balíkem, členem představenstva České advokátní komoryMichalem Žižlavským nebo s historičkou módy Janou Máchalovou. Příjemný poslech přeje Veronika Ruppert.

Začněme u současného stavu oděvu českých advokátů. Vedle talárů, které se vrátily v roce 2011, se v současnosti téma advokátské módy a dress codu vrací s novým opatřením. Od loňského podzimu jsou advokáti nově povinni při své práci dodržovat určitý dress code. O tom, proč bylo takové opatření potřeba a jak se jeho aplikace povedla, jsem natáčela s členem představenstva České advokátní komory Michalem Žižlavským.

 

Michal ŽIŽLAVSKÝ, člen představenstva České advokátní komory

——————–

Novela etického kodexu zní tak, že advokát je povinen užívat oděv, který odpovídá povaze poskytovaných právních služeb a nesnižuje důstojnost advokátního stavu, přičemž při jednání před soudem se rozumí tímto oděvem společenský oděv. Ono to zní troch kostrbatě, ta formulace. Pravda je, že například Slovenská advokátní komora má tu úpravu přesnější, hovoří o tom, že za vhodný oděv se považuje u mužů pánský oblek, košile, kravata, motýlek, společenská obuv a podobně. My jsme nechtěli formulovat tu povinnost takto detailně. Pravdou je, že se ty věci, které se týkají vhodného odívání advokátů, v čase vyvíjí, a co se týče u toho jednání před soudem, tak to samozřejmě představuje takové nejzávažnější vystoupení advokáta, tak tam je ta úprava nejpřísnější. Rozumí se tím to, že v řízení před soudem advokát, je-li muž, má mít na sobě oblek, košili, kravatu. Je-li advokátkou žena, pak má mít kostým.

 

Veronika RUPPERT, moderátorka

——————–

Dotkla se ta změna také nějak nošení talárů u soudu?

 

Michal ŽIŽLAVSKÝ, člen představenstva České advokátní komory

——————–

Ta samozřejmě nijak neruší tu povinnost nosit talár, v těch případech, kde to předpisy vyžadují. Znamená to pouze tolik, že pod tím talárem samozřejmě musí být také vhodný oděv.

 

Veronika RUPPERT, moderátorka

——————–

Kontroluje to někdo? Nahlíží někdo pod ten talár, jestli opravdu ten právník dodržuje ten předepsaný dress code?

 

Michal ŽIŽLAVSKÝ, člen představenstva České advokátní komory

——————–

No, tak v určitých situacích samozřejmě zjistíte, zda má advokát pod talárem košili s kravatou, případně rozhalenku. Jestli má rolák nebo tričko. Ta důstojnost toho vystupování v řízení před soudem je velmi důležitá, je spojená s výkonem advokacie a souvisí zejména s tím, že advokát v řízení před soudem nejedná sám za sebe, nereprezentuje sebe, reprezentuje svého klienta a já sám jsem v praxi zažil situaci, kdy nevhodný oděv advokáta vyústil, bych řekl, v přísnější postup soudu vůči jeho klientovi.

 

Veronika RUPPERT, moderátorka

——————–

Tím už se vlastně dostáváme k těm důvodům, proč je to vlastně tak důležité, co má advokát u soudu na sobě? Proč jste považovali za nutné tuhle změnu, tohle vlastně zpřísnění pravidel u nás prosadit?

 

Michal ŽIŽLAVSKÝ, člen představenstva České advokátní komory

——————–

Já bych předně řekl, že pracovní oděv má řada profesí. Dělníci nosí montérky, lékaři nosí bílé pláště. Jak jsem už zmínil, soudci, státní zástupci a obhájci v trestních věcech nosí taláry. Čili není to žádná novinka. Ta důležitost vhodného odívání advokáta při výkonu advokacie je spojená skutečně s tím, že nejedná sám za sebe, ale buďto reprezentuje tedy svého klienta, nebo reprezentuje advokátní stav. Já jsem zde hovořil o řízení před soudem, ale i když vystupuje advokát například v televizi nebo v médiích, tak zase není vnímán jen jako advokát konkrétního jména, ale jako reprezentant určitého stavu, a tomu má odpovídat úroveň jeho vystupování a odívání. Myslím si, že definování určitých standardů pro výkon profese se týká jednak tedy obecné kultury, jednak etiky výkonu té profese, a na druhou stranu je také východiskem pro daňovou uznatelnost nákladů, které jsou spojeny s pracovním oděvem u advokátů.

 

Veronika RUPPERT, moderátorka

——————–

Takže advokáti si mohou výlohy na své oděvy strhnout z daní? Tedy na ten společenský oděv a případně na talár?

 

Michal ŽIŽLAVSKÝ, člen představenstva České advokátní komory

——————–

Ty daňové předpisy obecně hovoří o tom, že jestliže potřebujete něco k výkonu své profese, tak to představuje daňově uznatelný náklad. Zase pokud to srovnám se zahraničím, tak například v Chorvatsku, Chorvatská advokátní komora vydala přímo předpis, který určuje nároky advokátů na pracovní oděv, hovoří o tom, že mají nárok na koupi pracovního oděvu dvakrát ročně, a výslovně uvádějí, že náklady na tento oděv jsou nákladem advokáta, respektive společnosti, která poskytuje právní služby. My jsme zase nešli tou cestou té výslovné formulace, nicméně já jsem přesvědčen o tom, že stejně jako k lékařům patří bílé pláště, že je potřebují k výkonu své profese, tak že advokáti k výkonu své profese potřebují vhodný oděv, u mužů tedy zejména oblek a u žen kostým. A že ty náklady, které na to vynakládají, souvisí s výkonem jejich profese, a proto jsou to daňově uznatelné náklady.

 

Veronika RUPPERT, moderátorka

——————–

Jak to za toho čtvrt roku, co jste to zpřísnění dress codu právníků u soudu prosadili, dopadlo? Jak to zatím vypadá? Dodržují to právníci? A případně pokud to někdo nedodržuje, tak jsou za to nějaké třeba postihy?

 

Michal ŽIŽLAVSKÝ, člen představenstva České advokátní komory

——————–

Postih za to samozřejmě možný je, poněvadž pokud advokát poruší etický kodex, tak se jedná o kárné provinění, které se potom projednává v kárném řízení na Komoře. Musím říci, že za ten čtvrtrok, co byla ta nová úprava přijata, jsme nezaznamenali žádný případ porušení té povinnosti. Já jsem spíše zaznamenal takovou debatu v médiích o tom, zda to vhodné je nebo není. Nicméně můj osobní pocit potvrzený tím, že tedy neběží žádné kárné řízení, které by souviselo s porušením této povinnosti, tak můj osobní pocit je takový, že se ta úprava dodržuje.

 

Veronika RUPPERT, moderátorka

——————–

Tolik člen představenstva České advokátní komory Michal Žižlavský.

 

 

zaostreno–05_02_2016_1535–duverovali_byste_pravnikovi_v_tricku_a_dzinach_nebo_v_pestrobarevne_kosili_ceska_advokatni_komor.mp3