Menu
Zavřít

Média

Více informací
Zpět na media
05.08.2022

Časovaná bomba Sberbank

Bankrot SBERBANK dopadá jako časovaná bomba na všechny, kterým dluží banka peníze. Městský soud v Praze už zahájil insolvenční řízení. Odstartoval tím soudní proces, ve kterém platí propadné lhůty, a kdo je zmešká, nemusí nic dostat.

Na aktuální situaci Sberbank se ptáme insolvenčního advokáta Michala Žižlavského, který zastupuje věřitele v největších bankrotech.

Již několik dní probíhá insolvence Sberbank. Kde se dají získat spolehlivé informace?

Spolehlivé informace o stavu insolvenčního řízení získáte v insolvenčním rejstříku, kde byla také zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení. Situaci komentují některé zpravodajské servery. Ty vám pomohou zachytit aktuální informace. Není ale bezpečné je přebírat bez dalšího.

Kdo chce své peníze, toho čeká insolvenční proces. Co to znamená? 

Likvidátorka Sberbank podala insolvenční návrh a sama tím zahájila insolvenční řízení. Návrh podala proto, že jí to ukládá zákon. Zjistila totiž, že Sberbank je v úpadku, a to dokonce jak ve formě platební neschopnosti, tak ve formě předlužení. Znamená to jedno:

Věřitelé mohou dostat zaplaceno jen podle pravidel insolvenčního práva, v insolvenčním řízení

Insolvenční řízení je soudní proces, který – zjednodušeně řečeno -, zajišťuje, aby se nepředbíhalo ve frontě, když se ví, že nebude dost peněz pro všechny. Věřitelé mají na ochranu svých práv celou paletu nástrojů, které ale logicky pomohou jen těm, kdo s nimi umí pracovat a používají je. Ústavní soud to kdysi trefně vystihl větou “Práva náleží bdělým.”

Dostanou lidé, firmy, družstva, obce, města a kraje zpět všechny své peníze? 

Myslím, že insolvenční řízení rychle pohřbilo některé počáteční optimistické odhady. Dnes vypadá situace jinak.

Nedá se čekat, že věřitelé dostanou zpět všechny své peníze

Úspěch bude, když dostanou aspoň něco. Kolik to bude, bude záležet i na tom, jak aktivně, a jak kvalifikovaně, budou uplatňovat svá práva. Poměrně rozšířený omyl je, že se o všechno postará insolvenční správkyně. Správkyně má přesně danou roli, a věřím že ji naplní. Její poslání ale není v tom, aby jako právní zástupkyně hájila zájem jednotlivých věřitelů. Pokud mám zmínit nějaká čísla, tak podle insolvenčního návrhu a podle insolvenčního testu poradenské společnosti Deloitte převyšovaly souhrnné závazky Sberbank k 30. červnu 2022 hodnotu jejího majetku o 151 milionů korun. Ke konci července měl už tento deficit narůst na 605 milionů.

Věřitelé tedy přijdou celkem o 605 milionů a zbytek si rozdělí?

Tak jednoduché to není. Ta čísla jsou jen na papíře, a ten, jak známo, snese hodně. Aby si mohli věřitelé rozdělovat peníze, musí nejprve proběhnout dva procesy, které – dovolte mi ten příměr – určí velikost koláče a počet jedlíků. První z nich řeší velikost koláče, a jde v něm o prodej majetku Sberbank.

Teprve až se najde kupec, uvidíme, kolik peněz bude k rozdělování

Jde hlavně o prodej “zlatého vejce” Sberbank, kterým je její úvěrové portfolio. Někteří odborníci se ale domnívají, že zpeněžování majetku mohou bránit nové sankce Evropské unie. No, a ten druhý proces, který musí proběhnout, je formální přezkum pohledávek všech věřitelů.

Jak probíhá přezkum pohledávek v insolvenčním řízení?

Je to soudní proces, ve kterém mají účastníci řízení – věřitelé a dlužník – své přesně dané pozice. Významnou roli v něm hrají insolvenční správce a soud. Ti ověřují pravost, výši a pořadí jednotlivých pohledávek. Do hry může vstoupit také státní zastupitelství.

Tvrdé sankce hrozí tomu, kdo uplatní v insolvenčním řízení pohledávku, o které se pak zjistí, že je nadhodnocená nebo že neexistuje

Kdo takovou pohledávku uplatní, nejen, že nic nedostane, ale musí ještě sám zaplatit sankci až do výše celé požadované částky. U právnických osob hrozí sankce také těm, kdo za ně jednají. Z veřejných zdrojů lze zjistit, že v poslední době uložil soud prvního stupně vysokou sankci, celkem 180 milionů korun, například společnosti DN Art, s.r.o., a ještě jednou jejímu jednateli – zde.

Přezkumné jednání probíhá podle insolvenčního zákona. Zde – protože jde o banku – se použije především speciální úprava, platná pro řešení úpadku finančních institucí. S tou nemají české soudy příliš velké zkušenosti.

Neexistuje sjednocená soudní praxe

Pád takto velké banky se u nás bude řešit podle aktuální úpravy poprvé. Takže bude potřeba pružně reagovat na to, jak se bude insolvenční řízení vyvíjet. Ve veřejném prostoru se například objevují rozdílné názory na to, zda pohledávky přihlašovat nebo ne. Jeden zní tak, že ano, a rychle. Druhý, že to není potřebné.

Dostanou všichni věřitelé stejně?

Nedostanou. Insolvenční zákon stanoví závazná pravidla pořadí pohledávek.

Někteří věřitelé mají přednost

Média zmiňují, že nadějí pro věřitele je rychlý prodej majetku Sberbank – zde. K tomu ovšem musíme dodat, že to platí především pro (zřejmě) největšího věřitele, kterým je Garanční systém finančního trhu, jenž spravuje pohledávky z vyplacených pojistných náhrad.

Garanční systém finančního trhu se uspokojuje před ostatními věřiteli

Zkusím to trochu zjednodušit. Kdybychom předpokládali – což je jen hypotéza – že se majetek Sberbank prodá sice rychle, ale za cenu, která odpovídá souhrnné výši pohledávek z vyplaceného pojištění, pak Garanční systém může dostat vše, a na ostatní věřitele nemusí zbýt  nic. Lidé, firmy, družstva, obce, města a kraje jako nepřednostní věřitelé tak nemusejí mít zájem na rychlém prodeji za každou cenu. Zajímá je spíš to, kolik na ně zbyde.

Kdy dojde k prodeji majetku Sberbank?

Likvidátorka, která podala insolvenční návrh, v něm uvádí, že chce prodat úvěrové portfolio banky rychle. Poslední známá informace z veřejného prostoru ovšem zněla, že zatím nemá žádné kupce. Pro věřitele je důležitá informace, že likvidátorka počítá s výjimkou podle § 283 odst. 2 insolvenčního zákona. Ta umožňuje prodat aktiva Sberbank ještě před první schůzí věřitelů, a před volbou řádného věřitelského výboru.

Nepoškodí rychlý prodej věřitele bez přednostního pořadí?

Hrozí něco přímo osobám, které jednají za firmy, obce nebo kraje?

Představitelé soukromých korporací, tedy obchodních společností a družstev, ale i veřejných korporací, jako jsou obce, města a kraje, spravují cizí majetek.

Pohledávka za Sberbank je také majetek, a pro jeho správu platí pravidla péče řádného hospodáře

Kdo poruší povinnosti při správě cizího majetku, tomu hrozí osobní odpovědnost – může odpovídat za škodu, případně se dopustit trestného činu.

Nedbalostní trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku má relativně nízkou hranici škody – 1 milion korun

Rizika nesou statutární zástupci a členové kontrolních orgánů, ale také zodpovědní zaměstnanci. A nejsou v lehké situaci:

Likvidátorka zdůvodňuje potřebu rychlého prodeje aktiv Sberbank hrozbou ztráty přístupu do bankovních systémů kvůli válečným sankcím

A to je skutečný problém. Když nebude možné využít bankovní systémy a zjednodušené postupy evidence pohledávek, rizika věřitelů budou eskalovat. Insolvenční řízení je teritorium, ve kterém se netolerují chyby a běží zde propadné lhůty.

Potřebujete pomoci správně uplatnit své pohledávky podle všech pravidel insolvenčního práva? Rádi vám s tím pomůžeme.

Zdroj: LEAGLEONE, 4. 8. 2022