Menu
Zavřít

ŽIŽLAVSKÝ POSÍLÁ GROWING WAY DO INSOLVENCE

Více informací

Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ zahájila insolvenční řízení firmy GROWING WAY.

GROWING WAY a Ondřej Janata jsou obviněni z obřího finančního podvodu. Poškozených je přes 4000 a celková způsobená škoda se odhaduje na 1,5 miliardy korun. Okresní soud v Ostravě už rozhodl, že poškození mohou svá práva v trestním řízení uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce, kterého si musí zvolit do 30 dnů. Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ, která zastupuje stovky poškozených, se rozhodla zahájit pro ochranu zájmu svých klientů insolvenci GROWING WAY. Zakládající partner kanceláře Michal Žižlavský vysvětluje proč:

„Jsme přesvědčeni, že nejvyšší uspokojení pohledávek poškozených dosáhneme právě cestou insolvenčního řízení,” říká Žižlavský.

“Díky včasnému zásahu policie a spolupráci s Finančním analytickým úřadem se podařilo zajistit majetek v hodnotě necelé miliardy korun. Z účtu GROWING WAY byly ale zřejmě „odkloněny“ další stovky milionů. Jedině insolvenční právo má účinné nástroje, které nám umožní jít zpátky do minulosti, a získat tyto peníze zpět pro naše klienty.”

Insolvenční cesta je nejrychlejší

“Insolvenční řízení představuje pro poškozené nejrychlejší řešení, což je důvod, proč jsme podali u Městského soudu v Praze insolvenční návrh.” pokračuje Žižlavský.

“Trestní soud rozhoduje o oprávněnosti nároků poškozených až v pravomocném rozsudku, na který můžeme čekat mnoho let. Navíc tím rozsudkem často jen odkáže poškozené na uplatnění nároků v občanském soudním řízení. A to je další problém. Když se firma nachází v úpadku, občanské soudní řízení se přeruší, a poškození jen zbytečně zaplatí soudní poplatky. Takže proč marně roky čekat na vyjasnění okruhu věřitelů? V insolvenčním řízení musí insolvenční správce rozhodnout o důvodnosti nároků poškozených do dvou měsíců od rozhodnutí o úpadku.”

“Insolvenční řízení nám jasně řekne, kdo z poškozených získá status věřitele a tím i právo na uspokojení,” dodává  Žižlavský. “Následně podnikneme kroky k tomu, aby státní zastupitelství vydalo zajištěné peníze do insolvence, odkud je může věřitelům vyplácet insolvenční správce. Je to nejefektivnější postup ze všech možných. Jen bych upozornil na to, že pro uplatnění nároků v insolvenci běží propadné lhůty. Kdo je zmešká, nic nedostane. Poškození, kteří májí zájem o zastupování v trestním i insolvenčním řízení, se na nás mohou obrátit.“