Menu
Zavřít

Aktuální informace ke kauze J. O. Investment s. r. o.

Více informací

Tři podnikatelé obžalovaní v kauze společnosti J.O. Investment s. r. o. zneužili registraci, kterou firma měla u České národní banky. Registrace u ČNB společnost opravňovala nabízet investiční služby jen neveřejně, maximálně 20 lidem a pro uzavřený okruh rodinných příslušníků, příbuzných a známých. Trojice podle obžaloby páchala trestnou činnost od března 2016 do února 2020 a od začátku společně schválně uváděla klienty firmy v omyl. „Neoprávněně, soustavně, široké veřejnosti a hlavně pod nepravdivou záminkou nereálného zhodnocování vkladů na finančním trhu – což ČNB a poškozeným klientům společnosti J.O. Investment záměrně zatajili – prostřednictvím vytvořené sítě zprostředkovatelů nabízeli investice na světových burzách v USA, Evropě a Asii,“ popsalo skutek vrchní státní zastupitelství.

Plné znění textu si můžete přečíst zde:
https://leagleone.najdipravnika.online/obsah/podnikatele-z-j-o-investment-podle-obzaloby-zneuzili-registraci-firmy-u-cnb/?fbclid=IwAR0Z0seiwS-yYLlaEo2fXIBqwaDF5VNLuerFKpZBJ11RyfI4fp8rYlpVzqo

Dne 16. 1. 2023 skončila lhůta pro podání přihlášek pohledávek věřitelů do insolvence. Do insolvenčního řízení přihlásilo své pohledávky celkem 3879 věřitelů.

Přezkumné jednání k přezkoumání převážné části přihlášených pohledávek se konalo 13. března 2023 u Městského soudu v Praze.

Dne 20. března 2023 se konala u Městského soudu v Praze schůze věřitelů v insolvenčním řízení společnosti J. O. Investment s. r. o.

Pan Ortinský se tohoto jednání neúčastnil. Se soudcem byla vedena debata o předvolání pana Ortinského k soudu za účelem prohlášení o majetku.

Na schůzi věřitelů bylo rozhodnuto o tom, že prozatímní věřitelský výbor bude ve stejném složení členů tvořit věřitelský výbor řádný. Podařilo se nám uhájit členství 2 právních zástupců přihlášených věřitelů v řádném věřitelském výboru. JUDr. Adam Sigmund bude i nadále vykonávat funkci předsedy věřitelského výboru. I nadále zůstává členem věřitelského výboru věřitel, který je zastoupen Mgr. Barborou Kvasničkovou.

Na tomto soudním jednání přednesl dále insolvenčního správce zprávu o jeho dosavadní činnosti a o hospodářské situaci dlužníka.

Insolvenční správce uvedl, že do majetkové podstaty dlužníka insolvenční správce prozatím zapsal zajištěné finanční prostředky ve výši 1 003 949 660,75 Kč a zajištěné movité věci, a to šperky a drahé kovy v celkové hodnotě cca 58 042 500,- Kč. Zároveň insolvenční správce svým podáním ze dne
5. ledna 2023 podal k Městskému soudu v Praze do trestního řízení vedeného pod sp. zn. 3 T 11/2021 návrh na zrušení zajištění výše uvedených položek majetkové podstaty a jejich vydání insolvenčnímu správci.

Žádost insolvenčního správce o zrušení zajištění výše uvedených položek majetkové podstaty a jejich vydání insolvenčnímu správci do insolvenčního řízení podpořil věřitelský výbor samostatným návrhem.

S insolvenčním správcem úzce spolupracujeme na co nejrychlejším uvolnění zajištěných peněz.

Dále bylo insolvenčním soudem nařízeno zvláštní přezkumné jednání k přezkoumání zbývající části přihlášených pohledávek, a to na den 15. května 2023 u Městského soudu v Praze.

    Kontaktujte nás

    Tým, který má na starosti tuto kauzu, Vám rád poskytne veškeré aktuální informace.