Menu
Zavřít

Investiční fond WCA míří do insolvence

Více informací

WCA International skončí v insolvenci. Potvrzuje to insolvenční expert Michal Žižlavský, jehož advokátní kancelář zastupuje klienty tohoto alternativního investičního fondu: “Prováděli jsme analýzu ekonomické situace společnosti WCA International. Zastupujeme totiž její klienty v exekucích a trestním řízení. Dospěli jsme k závěru, že společnost se nachází v úpadku. Budeme proto v zájmu našich klientů postupovat podobně jako v případu GROWING WAY, kde již na základě našeho insolvenčního návrhu probíhá insolvenční řízení. Zde se už na základě námi nastavené strategie připravuje rozvrh, ve kterém dostanou věřitelé zpátky přibližně 60 % svých investic, a další peníze je ještě čekají.“

 

V případu WCA International existuje důvodné podezření, že jednatel Matouš Polák nejen nabízel investice veřejnosti, což alternativní investiční fond neumožňuje, ale používal také klamavé a zavádějící informace, převáděl majetek do svých firem a vytvořil tzv. Ponziho schéma. Neplatil závazky WCA ze zhodnocení investic, ale z peněz investorů.

 

Společnost WCA International svým klientům dne 17.10. 2022 sdělila, že není schopna plnit své závazky a sama připravuje podání insolvenčního návrhu. Úpadek chce řešit reorganizací. Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ nyní sestavuje silnou skupinu věřitelů, která bude společně hájit svá práva v trestním a insolvenčním řízení.

 

“V tuto chvíli nevíme, zda je reorganizace to nejlepší řešení. Chceme, aby bylo náležitě prošetřeno, jak pan Matouš Polák nakládal se svěřenými prostředky. Hlavně ale chceme dosáhnout maximálního a co nejrychlejšího uspokojení pohledávek našich klientů. Z tohoto pohledu nás zarazila jedna věc. Doslechli jsme se, že WCA připravuje seznam advokátních kanceláří, které prostřednictvím zprostředkovatelů investic doporučuje klientům pro zastupování v insolvenčním řízení. Je to stejné, jako když Vám žalovaný doporučuje, jakého si máte vzít proti němu advokáta. Klienti, kteří se chtějí přidat do silné skupiny věřitelů a mít jistotu, že budeme hájit jen jejich zájmy, se na nás mohou samozřejmě obrátit,“ dodává Michal Žižlavský.