Menu
Zavřít

Alternativní fond DIVERSITY CAPITAL je v exekuci!

Více informací

Společnost Diversity Capital a.s. je v exekuci. Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ zahájila vymáhání pohledávek a vytváří věřitelskou skupinu, která bude společně hájit své zájmy. Budeme postupovat obdobně efektivně, jako v případech pádu dalších alternativních fondů (GROWING WAY, WCA INTERNATIONAL, J.O. Investment a dalších), kde zastupujeme mnoho stovek klientů a držíme silné pozice ve věřitelských orgánech.

Diversity Capital má být součástí skupiny IC GROUP a skupiny The Royal Capital Club, která se v médiích prezentuje mimo jiné tím, že v ČR investuje kapitál Malajské královské rodiny. Ve skutečnosti však vybrala od velkého množství drobných českých investorů stovky milionů korun se slibem fixního zhodnocení 1 % měsíčně.

Advokát Petr Veselý z advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ, která zastupuje poškozené věřitele DIVERSITY CAPITAL, popisuje, co nařízení exekuce předcházelo a jak exekuce aktuálně probíhá: „Na naši kancelář se obrátilo velké množství klientů Diversity Capital. Někteří z nich požádali o výplatu svých investic již v polovině roku 2022 a jejich investice nebyly do dnešního dne vyplaceny. Rozhodli jsme se proto vymáhat nároky klientů soudní cestou. Závazky vůči prvnímu klientovi s menší pohledávkou ještě Diversity Capital po   právní moci soudního rozhodnutí v plné výši uhradila. Závazky vůči dalším klientům však již uhrazeny nebyly. Přistoupili jsme proto k podání návrhu na nařízení exekuce, kterému Obvodní soud pro Prahu 1 plně vyhověl a pověřil vedením exekuce Exekutorský úřad Praha 4. Exekutorský úřad zjistil, že na bankovním účtu, na který klienti své peníze skládali, se nachází necelé dva tisíce korun. Žádný další významnější majetek Diversity Capital zatím nebyl bohužel dohledán.“

Zakládající partner kanceláře Michal Žižlavský k tomu dodává: „S ohledem na shora uvedené jsme přesvědčení, že se Diversity Capital nachází v úpadkové situaci. Pokud management společnosti nesplní svou zákonnou povinnost podat insolvenční návrh, jsme připraveni jej pro ochranu zájmu našich klientů podat. V insolvenčním řízení vytvoříme silnou věřitelskou skupinu a dohlédneme na to, aby byly řádně prošetřeny veškeré transakce, které fond s prostředky klientů uskutečnil a pohledávky věřitelů byly uspokojeny v co nejvyšší možné míře. Do insolvence bude v krátké dvouměsíční lhůtě od prohlášení úpadku nutné přihlásit i dosud nesplatné pohledávky investorů. Věřitelé, kteří se chtějí přidat k silné věřitelské skupině. by se na nás měli obrátit co nejdříve.“

Kauza v médiích

    Kontaktujte nás

    Tým, který má na starosti tuto kauzu, Vám rád poskytne veškeré aktuální informace.