Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ zahájila insolvenční řízení firmy GROWING WAY a dosáhla vydání rozhodnutí o úpadku.

GROWING WAY a Ondřej Janata jsou obviněni z obřího finančního podvodu. Poškozených je přes 4000 a celková způsobená škoda se odhaduje na 1,5 miliardy korun. Okresní soud v Ostravě už rozhodl, že poškození mohou svá práva v trestním řízení uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce, kterého si musí zvolit do 30-ti dnů. Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ, která zastupuje stovky poškozených, se rozhodla zahájit pro ochranu zájmu svých klientů insolvenci GROWING WAY. Zakládající partner kanceláře Michal Žižlavský vysvětluje proč:


„Jsme přesvědčeni, že nejvyšší uspokojení pohledávek poškozených dosáhneme právě cestou insolvenčního řízení,” říká Žižlavský.

“Díky včasnému zásahu policie a spolupráci s Finančním analytickým úřadem se podařilo zajistit majetek v hodnotě necelé miliardy korun. Z účtu GROWING WAY byly ale zřejmě „odkloněny“ další stovky milionů. Jedině insolvenční právo má účinné nástroje, které nám umožní jít zpátky do minulosti, a získat tyto peníze zpět pro naše klienty.”


“Insolvenční řízení představuje pro poškozené nejrychlejší řešení, což je důvod, proč jsme podali u Městského soudu v Praze insolvenční návrh,” pokračuje Žižlavský.

Insolvenční soud návrhu vyhověl a rozhodl o konkursu

Rozhodnutí o úpadku Growing Way se snažila zabránit advokátní kancelář KubicaPartners s.r.o, zastupující věřitelku Jarmilu Kubicovou. Insolvenční soud však dal plně za pravdu stanovisku AK ŽIŽLAVSKÝ, že k podání JUDr. Radima Kubici nelze přihlížet a jsou splněny všechny podmínky pro urychlené vydání rozhodnutí o úpadku.

Současně s rozhodnutím o úpadku a prohlášení konkursu rozhodl insolvenční soud o ustanovení insolvenčního správce Z/C/H Legal v.o.s. z Prahy a vyzval věřitele, aby své pohledávky přihlásili do dvou měsíců od rozhodnutí o úpadku. Přezkumné jednání u insolvenčního soudu pak bylo nařízeno na 12.4.2022.

“Jednoznačně doporučujeme, aby se poškození klienti do insolvenčního řízení řádně a včas přihlásili. Kdo soudem stanovenou lhůtu zmešká, nic nedostane. Klienti by si měli ověřit, zda jsou jimi zvolení zástupci schopni veškeré nároky včas uplatnit, a to zejména tehdy, když současně zastupují extrémní počty poškozených.“

“Jsme připraveni spolupracovat s insolvenčním správcem na tom, aby státní zastupitelství vydalo co nejdříve zajištěné peníze do insolvence, odkud je možné je věřitelům v krátkém časovém horizontu vyplácet. Věříme, že nám k tomu poškození věřitelé dají dostatečně silný mandát,“ dodává Žižlavský.

Zahájení insolvenčního řízení s Growing Way bylo patrně inspirací pro obdobný postup v téměř identické kauze J.O. Investment s.r.o. I v tomto případě již bylo zahájeno insolvenční řízení a věřitelé byli Městským soudem v Praze vyzváni, aby přihlásili své pohledávky.Poškození, kteří mají zájem o zastupování v jednom z těchto řízení, se na nás mohou obrátit,“ uzavírá Žižlavský.

Pro další informace ohledně problematiky Growing way shlédněte video – Janata za mříže nebo peníze poškozeným?

    Kontaktujte nás

    Tým, který má na starosti tuto kauzu, Vám rád poskytne veškeré aktuální informace.