Menu
Zavřít

Média

Více informací
Zpět na media
29.07.2022

Soud schválil reorganizační plán Arca Investments

Městský soud v Praze schválil reorganizační plán zkrachovalé společnosti Arca Investments. Předcházel tomu soudní maraton, který začal už v pondělí 25. července v jednací síni číslo 152.

Peklo v soudní síni

Do přeplněné jednací síně se vešli jen soudce Aleš Bartoš a jeho tým, insolvenční správce se svými poradci, státní zástupkyně, dlužník a věřitelé se svými advokáty. Za dlužníka dorazil také předseda představenstva Arcy Rastislav Velič.

Pro veřejnost nezbylo v jednací síni místo. Soud jí proto vyhradil jiné prostory, do kterých přenášel obraz a zvuk. Televizní kamery tentokrát nedorazily. Věřitelé, kteří čekali na reportáž u svých televizních přijímačů, čekali marně.

Letní počasí přineslo tropická vedra. Venkovní teplota dosahovala 34°C, přeplněná jednací síň neměla funkční klimatizaci. Soudce Bartoš přistoupil k nezvyklému opatření: Dovolil účastníkům uvolnit kravaty, sundat saka, a státní zástupkyně odložila talár.

Soudce povolil nápoje v průběhu jednání. Jak se však ukázalo, nápojový automat v přízemí budovy někdo vyřadil z provozu.

Justiční maraton

Zdálo by se, že nevyhovující podmínky odradí přítomné věřitele a zkrátí jejich schůzi na minimum. To se však nestalo.

Jednání probíhalo déle než 12 hodin. Svou roli sehrály nepružné hlasovací procedury, mechanické sčítání hlasů a nejednoznačné postoje jednotlivých věřitelských skupin. Ke klíčovému hlasování o reorganizačním plánu tak došlo až těsně před uzavřením justiční budovy ve 22:00 hodin v noci.

Soudce zaznamenal do protokolu, jak kdo hlasoval, a oznámení výsledku nechal na další den.

V úterý dopoledne se věřitelé po několikahodinovém sčítání hlasů dozvěděli, že větší část z nich podpořila reorganizační plán.

Soudce nečekaně schválil reorganizační plán ihned po sečtení hlasů, jakkoli jde o nejsložitější běžící insolvenci v České republice.

Učinil tak přes výhrady státní zástupkyně a některých věřitelů s velkými pohledávkami.

Pro a proti

Reorganizační plán podpořili především členové věřitelského výboru, vedeného J & T Bankou, kterou na jednání zastupoval advokát Petr Sprinz. Banka má jiné postavení než ostatní věřitelé. Její pohledávka je zajištěna kvalitní zástavou, což znamená že dostane jako jediná 100 %, bez ohledu na to, zda se úpadek Arcy bude řešit reorganizací nebo konkurzem.

Nejhlasitějším zastáncem reorganizačního plánu byl advokát Tomáš Richter, který pro něj hlasoval za společnost IMOS invest. Richter vystupoval na schůzi věřitelů nejčastěji a chvílemi působil dojmem, že ji řídí. Kromě IMOSu podpořili plán také všichni další členové věřitelského výboru, kteří společně vytvořili nejsilnější hlasovací skupinu.

Výhrady, které zazněly proti reorganizačnímu plánu, se týkaly toho, že vlastně nejde o reorganizaci, když se nepočítá se zachováním provozu podniku, ale jen s prodejem majetku. Státní zástupkyně Anna Marková z pražského Městského státního zastupitelství nastolila otázku, v čem pak vlastně spočívá výhoda reorganizace oproti levnějšímu konkurzu.

Proti reorganizačnímu plánu byli také věřitelé zastoupení fondem IFIS, právník Jiří Langmeier a část samostatných fyzických i právnických osob, jimž Arca dluží. „Reorganizační plán není důvěryhodný a je jen odkládáním nevyhnutelného,” uvedl majoritní vlastník fondu IFIS Marek Indra, který zastupuje v insolvenci pohledávky za více než tři miliardy korun:

Každý měsíc, kdy se nic neděje, se jen zbytečně projídají peníze věřitelů.

“Lze předpokládat, že se v případě neúspěchu reorganizace varianta konkurzu dříve či později opět objeví na stole,” říká Indra, “ale budeme rozdělovat majetek snížený o náklady na reorganizaci, které bez zohlednění inflace přesahují 600 milionů Kč.“

Klíčoví věřitelé

Soudce Aleš Bartoš zdůvodnil své rozhodnutí tím, že pro přijetí plánu hlasovala většina věřitelů s nezajištěnými pohledávkami bez vztahu k dlužníkovi. A právě ti jsou podle soudce nejvíce zasaženi. V této věřitelské skupině to dopadlo tak, že pro reorganizační plán byli věřitelé s hlasy za zhruba 7,8 miliardy korun, proti byli věřitelé s hlasy asi za 4 miliardy korun.

Mezi těmi, kdo hlasovali v klíčové skupině proti, byl také pražský advokát Michal Žižlavský, který zastupuje významnou skupinu věřitelů, převážně korporací.

“Upřímně si přeji,” poznamenal Žižlavský, “aby se vize vyššího uspokojení věřitelů v reorganizaci naplnila,” a dodal:

V plánu je ovšem příliš mnoho nejasností a překážek.

“Ve věřitelském výboru jsme získali pozici náhradníka,” pokračoval, “což je úspěch, vzhledem k našemu konzervativnímu postoji. Nemáme rozhodovací pravomoc, máme ale právo na informace. Můžeme dávat členům věřitelského výboru podněty. Je ovšem na nich, zda nás vyslyší. Případ rozhodně není černobílý. Budeme konstruktivní.”

A jak vidí celou situaci insolvenční správce Arcy Lee Louda?

„Z mého pohledu pozitiva přijatého reorganizačního plánu spíše převažují nad potenciálními riziky,“ říká správce.

Po nabytí účinnosti reorganizačního plánu podle Loudy nastane další etapa insolvenčního řízení. Jejím primárním úkolem bude transformovat majetek dlužníka a zajistit věřitelům co nejvyšší uspokojení jejich pohledávek.

Zatím ale není reorganizační plán účinný. Velké množství věřitelů hlasovalo proti. Ti všichni, a také státní zástupkyně, se ještě mohou odvolat. Napřed ale musí soudce Bartoš své rozhodnutí sepsat. Ze zákona má na to měsíc. Jak se ale vyjádřil, asi požádá o prodloužení lhůty o další měsíc. Je pravděpodobné, že část věřitelů podá odvolání a o reorganizačním plánu v nejbližších měsících znovu rozhodne Vrchní soud v Praze.

Kdo kolik dostane

Reorganizační plán počítá s tím, že v české části budou pohledávky zajištěného věřitele uspokojeny ze 100 procent, nezajištěných věřitelů bez vztahu k dlužníkovi z 31,17 procenta, skupinových věřitelů z 9,7 procenta a dlužník nedostane nic.

Cílem stále zůstává, aby nezajištění věřitelé v českém a slovenském řízení dohromady získali 50 procent zjištěných pohledávek. Právě v tom ovšem může být další problém. Oslovení právníci se neshodují v názoru na to, zda je možné procenta sčítat. Podle některých zákon říká, že to musí být 50 procent jen na Slovensku.

Ambiciózní plán reorganizace české části zkrachovalé firmy připravili pro Arcu poradci ze společností PwC, vedení Petrem Smutným a Dentons, zastoupené advokátem Jiřím Tomolou. Věřitelé se podle nich mohou těšit na téměř šest miliard korun. Čas ukáže, zda se tato představa, zatím jen na papíře, skutečně naplní.

Zdroj: LEAGLEONE, 29. 7. 2022