Navigation
Close

Média

More information
Back to media
20.02.2014

Reorganizace umožňuje širší paletu řešení

Konkurzy a reorganizace firem. Proč konkurzy vedou?

Nebudu zpochybňovat fakta. Počet konkursů vzrostl a představuje o dva řády vyšší číslo než počet reorganizací. Je ale poctivé k tomu říci tři věci.
Zaprvé: Odborná veřejnost nečekala, že by měl počet reorganizací odpovídat počtu konkursů. Reorganizace je řešení, které se hodí jen pro funkční podniky určité velkosti. V konkursech naopak často končí „prázdné skořápky“, odkud zmizel majetek. Počet takových konkursů má omezit nová právní úprava, účinná od ledna 2014. Ta zpřísňuje pravidla správy korporací a postihy manažerů a majitelů za pozdní řešení úpadku.
Zadruhé: Náš polistopadový právní řád zná konkurs o sedmnáct let déle než reorganizaci. Účastníci řízení se naučili konkurs lépe využívat. Za hlavní nevýhodu reorganizace bývá označována zdlouhavost. Průtahy ale často působí jen neznalost účastníků řízení. Ti si neuvědomují, že soudní proces má jiná pravidla než mimosoudní transakce.
Zatřetí: Konkurs zpravidla končí tak, že věřitelé nic nedostanou, nebo dostanou jen malý zlomek svých pohledávek při rozprodeji dílčích aktiv dlužníka.
Reorganizace umožňuje širší paletu řešení, například částečné oddlužení a vstup nového investora do kapitálové struktury korporace. Vyloučen ale není ani přímý prodej podniku v chodu. Včas provedená reorganizace omezuje rizika jednajících osob, zachovává zaměstnanost, představuje společensky odpovědnější řešení, zvyšuje míru uspokojení pohledávek věřitelů, dává podniku možnost překonat výpadek likvidity a vytváří příležitost pro vstup nového kapitálu. Její výhodou oproti konkursu je, že korporace po skončení insolvenčního řízení nezaniká. Reorganizace podniků dnes usnadňuje nová právní úprava, účinná od ledna roku 2014. Věřím, že časem jejich počet poroste.

JUDr. Michal Žižlavský
advokát – partner advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ
a předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců

Galerie

  • Profit.jpg
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Další informace V pořádku