Navigation
Close

Média

More information
Back to media
02.10.2018

Prodej Poldovky pokračuje přísnější formou dražby

Podnik Poldi Kladno se dražil celkem třikrát. Poprvé byl vydražen 12.4.2018 za 261 milionů Kč vydražitelem Compagnia del mediterraneo Steel, v první  opakované dražbě konané dne 27.6.2018 byl vydražen za 251 milionů Kč vydražitelem Warhols Hold a v druhé opakované dražbě konané dne 30.8.2018 byl vydražen za 256 milionů Kč vydražitelem Elaria Group. Všechny tři dražby zmařili vydražitelé tím, že ve stanovené lhůtě nedoplatili cenu dosaženou vydražením.    Již před konáním druhé opakované dražby insolvenční správce AS ZIZLAVSKY vyhodnotil situaci tak, že subjekty, které se účastní prodejního procesu mají pravděpodobně zájem prodej prodlužovat. Doporučil proto zajištěnému věřiteli a věřitelskému výboru ukončení dosavadního procesu dražby a zahájení exekutorské dražby. U tohoto způsobu prodeje existují přísnější bezpečnostní mechanismy proti maření prodeje. Konkrétně lze nastavit vyšší dražební jistotu a v případě dalšího maření prodeje lze uplatnit vyšší sankce.    Zajištěný věřitel, který má právo udílet insolvenčnímu správci závazné pokyny ke zpeněžení majetku Poldi i věřitelský výbor, který v řízení hájí společný zájem věřitelů, upřednostnili v rozporu s doporučením správce konání druhé opakované dražby. Insolvenční správce s nimi předjednal alespoň kompromisní řešení, kdy bude v případě neúspěchu druhé opakované dražby přímo zahájena exekutorská dražba. Šlo o aktuálně nejrychlejší řešení. Druhou možností byl proces přezkoumání vhodnosti udělených pokynů soudem, což vyžaduje určitý čas.    Nyní, kdy byla zmařena i druhá opakovaná dražba, insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v souladu s předběžnou dohodou s věřiteli zahájil přípravu exekutorské dražby. Zatím má k dispozici kladná stanoviska věřitelského výboru a jednoho ze zajištěných věřitelů. Věřitelé požadují konkrétní exekutorský úřad, což správce odsouhlasil. Nyní buď proběhne řádný proces exekutorské dražby nebo insolvenční správce AS ZIZLAVSKY aktivuje dohledovou činnost insolvenčního soudu.

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Další informace V pořádku