Navigation
Close

Média

More information
Back to media
05.11.2012

Prodej podniku atx – technická kancelář pro komplexní automatizaci,s.r.o. (bez závazků)

Krajský soud v Brně (dále jen „insolvenční soud“) usnesením ze dne 16.1.2012 rozhodl o úpadku dlužníka atx – technická kancelář pro komplexní automatizaci, s.r.o., IČO: 253 33 585, se sídlem Nová 486, 591 02, Žďár nad Sázavou (dále jen „dlužník“) a ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Adam Sigmunda. Usnesením č.j. KSBR 38 INS 22471/2011-B-111 ze dne 12.10.2012 rozhodl insolvenční soud tak, že reorganizace dlužníka se přeměňuje v konkurs.

 

Věřitelský výbor dlužníka doporučil insolvenčnímu správci prodej podniku dlužníka jedinou smlouvou ve smyslu ustanovení § 290 insolvenčního zákona. Cena k jednání byla stanovena na částku 100 mil. Kč.

 

 

Popis podniku dlužníka:

 

 1. Činnost dlužníka

 

atx – technická kancelář pro komplexní automatizaci s.r.o. je česká společnost, která patří mezi nejvýznamnější české a evropské systémové integrátory. Dodává komplexní řešení průmyslové automatizace do řady průmyslových odvětví v mnoha zemích celého světa. Společnost byla založena v roce 1991 ve Žďáru nad Sázavou.

Po více než dvou desetiletích úspěšné existence firmy, se přes 110 odborníků podílí na vývoji projektů pro nejvýznamnější světové firmy. V současné době je atx specialistou na komplexní automatizaci v pravém slova smyslu a nabízí řešení automatizace pro lakovací a montážní linky, jedno- a víceúčelové výrobní a testovací stroje, aplikace v hutním a těžkém průmyslu (elektrické obloukové, žíhací, ohřívací, hlubinné a pánvové pece, kontilití, rovnačky a dělící linky) po celém světě. Bližší informace k činnosti dlužníka jsou k dispozici na webových stránkách www.atx.cz.

 1. Hospodářské výsledky dlužníka

 

Hospodářské výsledky dlužníka jsou obsaženy v připojené Výroční zprávě společnosti za rok 2011 a účetní závěrce zpracované ke dni 31.12.2011, která je zveřejněna v obchodním rejstříku.

 

 1. Majetek dlužníka

 

Majetek dlužníka byl ke dni 15.1.2012 oceněn znaleckým ústavem EQUITA Consulting s.r.o. na částku 95.420.000,- Kč.  Znalecký posudek Vám bude na požádání zaslán.

 

Mezi významné složky podniku dlužníka patří nemovitosti dlužníka ve Žďáru nad Sázavou a v Ostravě, včetně jejich vybavení.

 

Žďár nad Sázavou

 

 • nejmodernější budova v regionu
 • elektrotechnické školící centrum
 • řízeno pomocí inteligentní sběrnice budov EIB/KNX
 • rekonstrukce v celkovém objemu 100 miliónů Kč
 • provoz zahájen v březnu 2008
 • kapacita 120 lidí

Ostrava

 

 • rekonstrukce v celkovém objemu 60 miliónů Kč
 • softwarové centrum
 • kapacita 60 lidí
 • řízeno pomocí inteligentní sběrnice budov EIB
 • zahájení provozu v srpnu 2007 po rozsáhlé rekonstrukci
 • budova získala „Zvláštní ocenění“ v soutěži „Dům roku 2007“
 

 

 

 1. Zaměstnanci dlužníka

 

Dlužník zaměstnává v současné době 113 zaměstnanců. Většina zaměstnanců dlužníka disponuje speciálními znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, je jazykově vybavena a ochotna cestovat.

 

 1. Závazky dlužníka

 

Zpeněžením dlužníkova podniku jedinou smlouvou přecházejí na nabyvatele práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům dlužníkova podniku, s výjimkou pracovněprávních pohledávek dlužníkových zaměstnanců vzniklých do účinnosti smlouvy. Jiné závazky na nabyvatele nepřecházejí.

 

 

V případě Vašeho zájmu o bližší informace o podniku dlužníka kontaktujte prosím insolvenčního správce písemně na kontaktech uvedených níže.

 

Indikativní nabídku na koupi podniku dlužníka zašlete prosím na adresu insolvenčního správce nejlépe do 31.10.2012. Lhůta pro podání finální nabídky ze strany zájemců v podobě podepsané kupní smlouvy ze strany zájemce končí 30.11.2012 ve 13:00 hod. Text kupní smlouvy bude v závazné podobě předložen insolvenčním správcem zájemcům, kteří o to požádají. Finální nabídka musí být doručena do kanceláře insolvenčního správce na adresu Mgr. Adam Sigmund, Široká 5, 110 00 Praha 1 nejpozději do 13:00 hod dne 30.11.2012. Následně pak nejpozději do 7.12.2012 insolvenční správce spolu s věřitelským výborem vybere nejvýhodnější nabídku a insolvenční správce uzavře s tímto zájemcem kupní smlouvu o prodeji dlužníkova podniku. Jediným kriteriem výběru bude výše kupní ceny. Insolvenční správce je oprávněn všechny předložené návrhy (nabídky) odmítnout.

 

Tato výzva není veřejným návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení §276 a násl. obchodního zákoníku, ani vyhlášením veřejné obchodní soutěže ve smyslu ustanovení § 281 a násl. obchodního zákoníku.

 

 

Mgr. Adam Sigmund

insolvenční správce

einsolvence@zizlavsky.cz

+420 602 106 418

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Další informace V pořádku