Navigation
Close

Média

More information
Back to media
29.02.2012

Od 1.1.2015 dojde ke sjednocení sazby darovací daně.

Zákon číslo 458/2011 Sb. mění s účinností ode dne 1.1.2015 zákon číslo 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti. Novela se dotkne mj. sazby darovací daně. S účinností ode dne 1.1.2015 bude zavedena jednotná sazba darovací daně, a to ve výši 19%. Od daně darovací zůstane osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině. Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé a manželé. Do II. skupiny patří příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, a manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele. Do III. skupiny patří ostatní fyzické osoby a právnické osoby.

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Další informace V pořádku