Navigation
Close

Média

More information
Back to media
14.03.2012

Již není třeba dokládat nabývací listinu u povolení vkladu práva.

Dne 1.1.2012 vstoupil v účinnost zákon číslo 349/2011 Sb., kterým se mění zákon číslo 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných  práv  k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Novelou došlo mj. ke zrušení ust. § 4 odst. 4 písm. d) zákona číslo 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných  práv  k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a od 1.1.2012 nemusí být k návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu doložena listina prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, jehož právní účinky nastaly před 1. lednem 1993, nebo úředně ověřený opis takové listiny.

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Další informace V pořádku