Navigation
Close

Média

More information
Back to media
02.05.2012

Exekutor nese objektivní odpovědnost i za své zaměstnance.

Kárný senát na čele s Vojtěchem Šimíčkem se přiklonil k názoru konstatovanému ve skutkově obdobné věci (rozhodnutí ze dne 26. 1. 2012, sp. zn. 11 Kseo 5/2009), že exekutor musí v případě postupu podle ustanovení § 325a a násl. o. s. ř. respektovat restriktivní výklad možných zásahů do nedotknutelnosti obydlí.

„Tento restriktivní přístup by se měl projevit zejména tím, že před provedením prohlídky by měl mít exekutor postaveno najisto, že se jedná skutečně o obydlí, případně místo podnikání povinného, resp. že lze s velkou mírou pravděpodobnosti očekávat, že se právě tam nalézá majetek povinného. Pokud tak on ani jeho zaměstnanci neučiní, nese za jejich jednání objektivní odpovědnost, jakkoliv se soupisu movitých věcí sám přímo neúčastní.“

NSS zastává přesvědčení, že celá koncepce činnosti soudních exekutorů je založena na tom, že se jedná o „monokraticky“ koncipované orgány veřejné moci, kde je odpovědností exekutora, koho zaměstnává, jakým způsobem si tyto pracovníky vybírá, jak je školí a organizuje jejich práci. Exekutor je pak odpovědný za fungování celého jeho úřadu, jde tedy o odpovědnost objektivní.

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Další informace V pořádku