Navigation
Close

Média

More information
Back to media
10.01.2012

Dražba movitých věcí dlužníka Nemocnice Kutná Hora s.r.o.

Krajský soud v Praze rozhodl o úpadku dlužníka Nemocnice Kutná Hora s.r.o., se sídlem Kutná Hora, Vojtěšská 237, PSČ 284 30, Identifikační číslo: 262 06 889, (dále jen „dlužník“) a ustanovil insolvenčním správcem IS ŽIŽLAVSKÝ v.o.s., se sídlem Praha 1, Široká 5, PSČ 110 00, identifikační číslo 284 90 738 (dále jen „insolvenční správce“). V insolvenčním rejstříku je věc vedena pod sp. zn. KSPH 39 INS 1329/2010. S rozhodnutím o úpadku a prohlášením konkursu jsou spojeny účinky dle zákona, jakož i účinky, uvedené v rozhodnutích insolvenčního soudu.

Insolvenční správce oznamuje, že dne 30. ledna 2012 od 16.15 hod. proběhne dražba movitých věcí dlužníka Nemocnice Kutná Hora s.r.o., se sídlem Kutná Hora, Vojtěšská 237, PSČ 284 30, IČO: 262 06 889.

Místo dražby: OFFICE HOUSE s.r.o., Ovocný trh 572/11, Praha 1, místnost: Don Giovanni, první patro.

Dražebníkem je společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Náměstí republiky 8/656, PSČ 110 00, tel: 533 339 111, mobil: 602 563 615, e-mail: juraj.treger@realspektrum.cz.

Předmětem dražby jsou následující soubory movitých věcí, sepsané v aktualizovaném soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 23.12.2011, zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 29.12.2011 pod položkou B-128, a to:

 

Číslo Název Ocenění znalcem v Kč Nejnižší podání v Kč
1)  

Rentgen sciaskopický

položka č. 6 soupisu MP

1.000.000,-

333.333,-

2)  

Rentgen skiagrafický

položka č. 5 soupisu MP

520.000,-

173.333,-

3)  

Počítačová a telekomunikační technika

položka č. 1 soupisu MP

218.910,-

76.730,-

4)  

Spotřební elektronika

položka č. 2 soupisu MP

232.830,-

77.610,-

5)  

Nábytek

položka č. 3 soupisu MP

455.690,-

151.896,-

6)  

Zdravotnické přístroje a zařízení

položka č. 4 soupisu MP

487.240,-

162.413,-

7)  

Zařízení stacionáře

položka č. 7 soupisu MP

376.270,-

110.250,-

 

Každý jednotlivý soubor movitých věcí se draží jako jeden celek.

Podrobnější informace o připravované dražbě je možné získat na dražebním portálu http://www.e-aukce.com/DetailDrazba.aspx?Kod=DR00044761 .

Insolvenční správce rád podá zájemcům o dražbu veškeré doplňující informace a podklady; a to prostřednictvím pověřené osoby: Mgr. Petr Veselý, tel.: +420 224 947 055, e-mail: einsolvence@zizlavsky.cz

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Další informace V pořádku