Menu
Zavřít

Média

Více informací
Zpět na media
23.10.2023

Odměna insolvenčních správců by měla i po zkrácení oddlužení zůstat stejná

Ministerstvo spravedlnosti odeslalo do mezirezortního připomínkového řízení novelizaci vyhlášky, která upravuje odměňování insolvenčních správců. Jedním z jejích hlavních cílů je zachování výše odměny insolvenčních správců přibližně na stávající úrovni.

Vláda letos v červnu na svém jednání schválila novelu insolvenčního zákona. Ta má mimo jiné zajistit, že v případě úpadku se fyzické osoby budou moci rychleji dostat z dluhové pasti, vrátit se do legální sféry ekonomiky a znovu se zapojit do běžného společenského a hospodářského života.

„Počítali jsme s tím, že tento zákon si vyžádá také změnu vyhlášky o odměnách insolvenčních správců. Tu jsme právě odeslali do mezirezortního připomínkového řízení. Dobrá zpráva je, že výše odměny insolvenčních správců zůstane stejná, a to i v souvislosti se zkrácením doby oddlužení. Rušíme tak nedůvodný rozdíl v přezkumu přihlášky, nyní bude jednotný režim,“ uvedl k návrhu vyhlášky náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D.

Novelizace vyhlášky má podle ministerstva za cíl zachování stávající výše minimální splátky v oddlužení, zvýšení právní jistoty insolvenčního správce ve vztahu k odměňování a zajištění adekvátní odměny umožňující plnit veškeré povinnosti insolvenčního správce s náležitou péčí a odstranění nedůvodných rozdílů v odměňování insolvenčního správce za přezkum přihlášených pohledávek v oddlužení na jedné straně a v konkursu nebo v reorganizaci na druhé straně.

Předkládaný návrh chce podle ministerstva také adaptovat právní úpravu odměňování insolvenčních správců za administraci oddlužení na novou situaci, která nastane okamžikem účinnosti uvedené novely insolvenčního zákona.

„Záměrem je zejména zohlednit zkrácení standardní doby oddlužení na 3 roky, změnu procesního schématu insolvenčního řízení a vypuštění úpravy výše odměny za přezkum přihlášených pohledávek v oddlužení,“ dodává Antonín Stanislav.

„Česká advokátní komora nepodporuje vládní návrh novely insolvenčního zákona. Obáváme se, že změny naruší fungující systém oddlužení. Vychylují totiž pomyslné ekonomické kyvadlo příliš ve prospěch dlužníků,“ reaguje JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva České advokátní komory a předseda Sekce pro insolvenční právo. „Jediné, co může pomoci věřitelům, je posílení role dohledu insolvenčních správců nad dlužníky. Vládní návrh novely insolvenčního zákona s tím počítá, ovšem zatím jen na papíře. Realita bude taková, že správci budou provádět kontrolní činnost jen v takovém rozsahu, v jakém ji ufinancují. Z tohoto pohledu je dobrá zpráva, že se ministerstvo spravedlnosti zabývá financováním procesu administrace oddlužení. Myslím, že návrh vyhlášky jde správným směrem, i když o detailech se ještě budeme chtít s vedením ministerstva bavit,“ dodává Michal Žižlavský.

Vyhláška má nabýt účinnosti v den nabytí účinnosti zmiňované novely insolvenčního zákona.

Zdroj: Advokátní deník, 23. 10. 2023