Výklad pojmu nepoctivý záměr při podání návrhu na povolení oddlužení

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 14. prosince 2010, č. j. KSOS 31 INS 12026/2010-B-7, ve znění opravného usnesení ze dne 9. února 2011, č. j. KSOS 31 INS 12026/2010-B-13, neschválil oddlužení dlužnice (bod I. výroku), prohlásil na majetek dlužnice konkurs, s tím, že bude projednáván jako konkurs nepatrný (bod II. výroku) a určil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění… Rozbalit »

Výklad pojmu nepoctivý záměr při podání návrhu na povolení oddlužení

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 14. prosince 2010, č. j. KSOS 31 INS 12026/2010-B-7, ve znění opravného usnesení ze dne 9. února 2011, č. j. KSOS 31 INS 12026/2010-B-13, neschválil oddlužení dlužnice (bod I. výroku), prohlásil na majetek dlužnice konkurs, s tím, že bude projednáván jako konkurs nepatrný (bod II. výroku) a určil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění… Rozbalit »