Vady podání a výzva soudu k jejich odstranění

Nejvyšší soud České republiky se ve věci sp.zn. 29 Cdo 3145/2011 ze dne 16.2.2012 usnesl, že je-li žalobní návrh (tzv. petit) neurčitý nebo nesrozumitelný, musí výzva k odstranění vad žaloby ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 o. s. ř. obsahovat též vysvětlení, v čem podle soudu spočívá neurčitost nebo nesrozumitelnost žalobního návrhu (petitu). Podle ustanovení § 43… Rozbalit »

Vady podání a výzva soudu k jejich odstranění

Nejvyšší soud České republiky se ve věci sp.zn. 29 Cdo 3145/2011 ze dne 16.2.2012 usnesl, že je-li žalobní návrh (tzv. petit) neurčitý nebo nesrozumitelný, musí výzva k odstranění vad žaloby ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 o. s. ř. obsahovat též vysvětlení, v čem podle soudu spočívá neurčitost nebo nesrozumitelnost žalobního návrhu (petitu). Podle ustanovení § 43… Rozbalit »

Podjatost soudce nemůže spočívat v nesprávném obsazení soudu.

Nejvyšší soud České republiky se ve věci sp.zn. 29 NSČR 26/2012, ze dne 18.4.2012 usnesl následovně: Důvod pochybovat ve smyslu ustanovení § 14 o. s. ř. o nepodjatosti soudce nebo přísedícího objektivně nemůže spočívat v tom, že soud je nesprávně obsazen. Podle ustanovení § 14 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se… Rozbalit »

Podjatost soudce nemůže spočívat v nesprávném obsazení soudu.

Nejvyšší soud České republiky se ve věci sp.zn. 29 NSČR 26/2012, ze dne 18.4.2012 usnesl následovně: Důvod pochybovat ve smyslu ustanovení § 14 o. s. ř. o nepodjatosti soudce nebo přísedícího objektivně nemůže spočívat v tom, že soud je nesprávně obsazen. Podle ustanovení § 14 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se… Rozbalit »

Zhojení vad insolvenčního návrhu dalším insolvenčním návrhem

Nejvyšší soud ČR dovodil, že jestliže další insolvenční návrh, který se považuje (ve smyslu ustanovení § 107 odst. 1 věty první insolvenčního zákona) za přistoupení k řízení a který došel insolvenčnímu soudu před rozhodnutím o původním insolvenčním návrhu, obsahuje náležitosti, které chyběly v původním insolvenčním návrhu a pro jejichž nedostatek by jinak bylo možné původní insolvenční návrh odmítnout, jsou tím… Rozbalit »

Zhojení vad insolvenčního návrhu dalším insolvenčním návrhem

Nejvyšší soud ČR dovodil, že jestliže další insolvenční návrh, který se považuje (ve smyslu ustanovení § 107 odst. 1 věty první insolvenčního zákona) za přistoupení k řízení a který došel insolvenčnímu soudu před rozhodnutím o původním insolvenčním návrhu, obsahuje náležitosti, které chyběly v původním insolvenčním návrhu a pro jejichž nedostatek by jinak bylo možné původní insolvenční návrh odmítnout, jsou tím… Rozbalit »

Exekutor nese objektivní odpovědnost i za své zaměstnance.

Kárný senát na čele s Vojtěchem Šimíčkem se přiklonil k názoru konstatovanému ve skutkově obdobné věci (rozhodnutí ze dne 26. 1. 2012, sp. zn. 11 Kseo 5/2009), že exekutor musí v případě postupu podle ustanovení § 325a a násl. o. s. ř. respektovat restriktivní výklad možných zásahů do nedotknutelnosti obydlí. „Tento restriktivní přístup by se měl projevit zejména tím, že před… Rozbalit »

Exekutor nese objektivní odpovědnost i za své zaměstnance.

Kárný senát na čele s Vojtěchem Šimíčkem se přiklonil k názoru konstatovanému ve skutkově obdobné věci (rozhodnutí ze dne 26. 1. 2012, sp. zn. 11 Kseo 5/2009), že exekutor musí v případě postupu podle ustanovení § 325a a násl. o. s. ř. respektovat restriktivní výklad možných zásahů do nedotknutelnosti obydlí. „Tento restriktivní přístup by se měl projevit zejména tím, že před… Rozbalit »