Náhrada nákladů řízení v tzv. bagatelních věcech z pohledu Ústavního soudu.

Z nálezu I. ÚS 3923/2011:   Základní zásadou, která ovládá rozhodování o náhradě nákladů civilního sporného procesu, je zásada úspěchu ve věci, vyjádřená v § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř“. V této zásadě se promítá myšlenka, že ten, kdo důvodně bránil své subjektivní právo nebo právem chráněný… Rozbalit »

Náhrada nákladů řízení v tzv. bagatelních věcech z pohledu Ústavního soudu.

Z nálezu I. ÚS 3923/2011:   Základní zásadou, která ovládá rozhodování o náhradě nákladů civilního sporného procesu, je zásada úspěchu ve věci, vyjádřená v § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř“. V této zásadě se promítá myšlenka, že ten, kdo důvodně bránil své subjektivní právo nebo právem chráněný… Rozbalit »

Upman, s.r.o. – stanovisko insolvenčního správce k nárokům zaměstnanců dlužníka

Krajský soud v Brně (dále jen „insolvenční soud“) rozhodl o ustanovení insolvenčního správce Mgr. Adama Sigmunda (dále jen „insolvenční správce“) ve věci dlužníka Upman, s.r.o., IČO 255 09 594, se sídlem Zlín, třída T. Bati 1970, PSČ 760 02 (dále jen „dlužník“).  V insolvenčním rejstříku je věc vedena pod sp. zn. KSBR 31 INS 2716/2012. S rozhodnutím o úpadku jsou spojeny účinky dle zákona, jakož i účinky,… Rozbalit »

Upman, s.r.o. – stanovisko insolvenčního správce k nárokům zaměstnanců dlužníka

Krajský soud v Brně (dále jen „insolvenční soud“) rozhodl o ustanovení insolvenčního správce Mgr. Adama Sigmunda (dále jen „insolvenční správce“) ve věci dlužníka Upman, s.r.o., IČO 255 09 594, se sídlem Zlín, třída T. Bati 1970, PSČ 760 02 (dále jen „dlužník“).  V insolvenčním rejstříku je věc vedena pod sp. zn. KSBR 31 INS 2716/2012. S rozhodnutím o úpadku jsou spojeny účinky dle zákona, jakož i účinky,… Rozbalit »

Nejvyšší soud ČR definoval pojem nezřízený život

V rámci své sjednocující praxe schválil Nejvyšší soud České republiky definici pojmu nezřízený život, tedy podle čeho má být posuzován nezřízený život a jaká kriteria musí člověk porušit, aby byl označen za někoho, kdo vede nezřízený život. Podkladem pro toto stanovisko byl rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 190/2010 ze dne 24.11.2011. V této věci… Rozbalit »

Nejvyšší soud ČR definoval pojem nezřízený život

V rámci své sjednocující praxe schválil Nejvyšší soud České republiky definici pojmu nezřízený život, tedy podle čeho má být posuzován nezřízený život a jaká kriteria musí člověk porušit, aby byl označen za někoho, kdo vede nezřízený život. Podkladem pro toto stanovisko byl rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 190/2010 ze dne 24.11.2011. V této věci… Rozbalit »

Vztah obchodního a občanského zákoníku při uzavírání smlouvy o nájmu nebytových prostor

(Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 31 Cdo 660/2010 ze dne 11.1.2012)   ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Ivy Brožové, JUDr. Ludvíka Davida, CSc., JUDr. Zdeňka Dese, JUDr. Ljubomíra Drápala, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Miroslava Galluse, JUDr. Petra Gemmela, Doc. JUDr. Věry… Rozbalit »

Vztah obchodního a občanského zákoníku při uzavírání smlouvy o nájmu nebytových prostor

(Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 31 Cdo 660/2010 ze dne 11.1.2012)   ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Ivy Brožové, JUDr. Ludvíka Davida, CSc., JUDr. Zdeňka Dese, JUDr. Ljubomíra Drápala, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Miroslava Galluse, JUDr. Petra Gemmela, Doc. JUDr. Věry… Rozbalit »

Vyvrácení domněnky platební neschopnosti ve smyslu § 3 odst. 2 IZ

Nejvyšší soud ČR dovodil, že dlužník vyvrátí domněnku své platební neschopnosti ve smyslu § 3 odst. 2 insolvenčního zákona, jakmile v insolvenčním řízení osvědčí nebo prokáže schopnost uhradit všechny splatné závazky těch věřitelů, jež má insolvenční soud pro účely rozhodnutí o věřitelském insolvenčním návrhu za osvědčené (doložené). (Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 NSČR 38/2010, ze… Rozbalit »

Vyvrácení domněnky platební neschopnosti ve smyslu § 3 odst. 2 IZ

Nejvyšší soud ČR dovodil, že dlužník vyvrátí domněnku své platební neschopnosti ve smyslu § 3 odst. 2 insolvenčního zákona, jakmile v insolvenčním řízení osvědčí nebo prokáže schopnost uhradit všechny splatné závazky těch věřitelů, jež má insolvenční soud pro účely rozhodnutí o věřitelském insolvenčním návrhu za osvědčené (doložené). (Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 NSČR 38/2010, ze… Rozbalit »

Lhůta pro dovolání nástupce po zemřelém účastníkovi řízení

V rámci své sjednocující soudní praxe schválilo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na svém zasedání k zápisu do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek rozhodnutí Nejvyššího soudu 30 Cdo 2729/2010, ve kterém vypořádává s otázkou lhůty pro dovolání, kdy účastník řízení zemře a jeho nástupce má zájem podat dovolání a v řízení pokračovat. Právní věta: Zemře-li účastník po účinném doručení rozsudku odvolacího soudu, avšak… Rozbalit »

Lhůta pro dovolání nástupce po zemřelém účastníkovi řízení

V rámci své sjednocující soudní praxe schválilo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na svém zasedání k zápisu do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek rozhodnutí Nejvyššího soudu 30 Cdo 2729/2010, ve kterém vypořádává s otázkou lhůty pro dovolání, kdy účastník řízení zemře a jeho nástupce má zájem podat dovolání a v řízení pokračovat. Právní věta: Zemře-li účastník po účinném doručení rozsudku odvolacího soudu, avšak… Rozbalit »