Dovolání proti nařízení předběžného opatření dle § 100 IZ není přípustné

Usnesení, jímž insolvenční soud rozhoduje o návrhu na nařízení předběžného opatření dle § 100 insolvenčního zákona není (stejně jako všechna další usnesení, jimiž soud v občanském soudním řízení rozhoduje o návrzích na nařízení předběžných opatření), usnesením „ve věci samé“ a nelze připustit dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud takové usnesení potvrdil. (Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 NSČR… Rozbalit »

Dovolání proti nařízení předběžného opatření dle § 100 IZ není přípustné

Usnesení, jímž insolvenční soud rozhoduje o návrhu na nařízení předběžného opatření dle § 100 insolvenčního zákona není (stejně jako všechna další usnesení, jimiž soud v občanském soudním řízení rozhoduje o návrzích na nařízení předběžných opatření), usnesením „ve věci samé“ a nelze připustit dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud takové usnesení potvrdil. (Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 NSČR… Rozbalit »

Otázka platnosti smlouvy v případě porušení ustanovení § 196a odst. 3 ObchZ

Předpokladem pro závěr o neplatnosti smlouvy o převodu majetku podléhající ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. není pouze nedodržení požadavku, aby hodnota převáděného majetku byla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem, ale (současně) i zjištění, že cena sjednaná ve smlouvě je pro společnost méně výhodná než cena v daném místě a čase obvyklá. (Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky… Rozbalit »

Otázka platnosti smlouvy v případě porušení ustanovení § 196a odst. 3 ObchZ

Předpokladem pro závěr o neplatnosti smlouvy o převodu majetku podléhající ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. není pouze nedodržení požadavku, aby hodnota převáděného majetku byla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem, ale (současně) i zjištění, že cena sjednaná ve smlouvě je pro společnost méně výhodná než cena v daném místě a čase obvyklá. (Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky… Rozbalit »

Stanovisko Nejvyššího soudu ČR k mnohosti věřitelů dlužníka

Požadavek, aby měl dlužník více věřitelů, je ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. a/ insolvenčního zákona splněn, má-li vůči dlužníku vedle insolvenčního navrhovatele pohledávku po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti i nejméně jeden další věřitel. Nejde-li o případ uvedený v § 143 odst. 2 větě druhé insolvenčního zákona, nebrání závěru, že insolvenční návrh obsahuje tvrzení, že… Rozbalit »

Stanovisko Nejvyššího soudu ČR k mnohosti věřitelů dlužníka

Požadavek, aby měl dlužník více věřitelů, je ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. a/ insolvenčního zákona splněn, má-li vůči dlužníku vedle insolvenčního navrhovatele pohledávku po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti i nejméně jeden další věřitel. Nejde-li o případ uvedený v § 143 odst. 2 větě druhé insolvenčního zákona, nebrání závěru, že insolvenční návrh obsahuje tvrzení, že… Rozbalit »

Již není třeba dokládat nabývací listinu u povolení vkladu práva.

Dne 1.1.2012 vstoupil v účinnost zákon číslo 349/2011 Sb., kterým se mění zákon číslo 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných  práv  k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Novelou došlo mj. ke zrušení ust. § 4 odst. 4 písm. d) zákona číslo 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných  práv  k nemovitostem, ve… Rozbalit »

Již není třeba dokládat nabývací listinu u povolení vkladu práva.

Dne 1.1.2012 vstoupil v účinnost zákon číslo 349/2011 Sb., kterým se mění zákon číslo 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných  práv  k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Novelou došlo mj. ke zrušení ust. § 4 odst. 4 písm. d) zákona číslo 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných  práv  k nemovitostem, ve… Rozbalit »

Od 1.1.2015 dojde ke sjednocení sazby dědické daně.

Zákon číslo 458/2011 Sb. mění s účinností ode dne 1.1.2015 zákon číslo 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti. Novela se dotkne mj. sazby dědické daně. S účinností ode dne 1.1.2015 bude zavedena jednotná sazba dědické daně, a to ve výši 9,5%. Od daně dědické zůstane osvobozeno nabytí majetku děděním, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II…. Rozbalit »

Od 1.1.2015 dojde ke sjednocení sazby dědické daně.

Zákon číslo 458/2011 Sb. mění s účinností ode dne 1.1.2015 zákon číslo 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti. Novela se dotkne mj. sazby dědické daně. S účinností ode dne 1.1.2015 bude zavedena jednotná sazba dědické daně, a to ve výši 9,5%. Od daně dědické zůstane osvobozeno nabytí majetku děděním, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II…. Rozbalit »

Odměňování insolvenčního správce v případě řešení úpadku oddlužením

…o odměně insolvenčního správce za jeho činnost, jež nepředstavuje realizaci splátkového kalendáře, tj. za jeho činnost vykonanou v období předcházejícím schválení oddlužení splátkovým kalendářem (popř. i za následnou takovou činnost, typicky při pozdějším přezkumu pohledávek uskutečněném při dalším přezkumném jednání), soud rozhoduje dle § 5 prováděcí vyhlášky, tj. určuje tuto odměnu s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti správcem vykonané činnosti. Vyúčtovanou náhradu hotových… Rozbalit »

Odměňování insolvenčního správce v případě řešení úpadku oddlužením

…o odměně insolvenčního správce za jeho činnost, jež nepředstavuje realizaci splátkového kalendáře, tj. za jeho činnost vykonanou v období předcházejícím schválení oddlužení splátkovým kalendářem (popř. i za následnou takovou činnost, typicky při pozdějším přezkumu pohledávek uskutečněném při dalším přezkumném jednání), soud rozhoduje dle § 5 prováděcí vyhlášky, tj. určuje tuto odměnu s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti správcem vykonané činnosti. Vyúčtovanou náhradu hotových… Rozbalit »