oceneni 2016
oceneni 2015
oceneni 2015

clanky

Insolvenční stín paní náměstkyně

24.02.2014
img

Stanovisko JUDr. Michala Žižlavského ke kauze Marvanová.

Insolvenční řízení na majetek AK Veverka & Partneři stále probíhá a není ukončeno. Souběžně s ním se vede řada soudních sporů. A soudem ustanovený insolvenční správce AS Zizlavsky podal na popud věřitelského výboru žalobu také na Hanu Marvanovou.

„Hana Marvanová byla společníkem AK Veverka, ale převedla svůj podíl dříve, než byl zjištěn úpadek společnosti. Insolvenční správce požaduje po Haně Marvanové z opatrnosti prostředky, které obdržela za převod podílu. Je totiž sporné, zda jí nabyvatel zaplatil z vlastních prostředků, nebo z prostředků klientů advokátní kanceláře. To bude předmětem dokazování vřízení před soudem,“ sdělil týdeníku Euro za AS Zizlavsky její společník Michal Žižlavský.

Insolvenční správce podle svých slov vnímá spor výhradně ve finanční rovině a nemá důvod zpochybňovat důvěryhodnost Hany Marvanové.

„Ta nemusela mít správnou informaci o původu prostředků a také k tomu předložila řadu dokladů. Bude záležet na tom, jak je vyhodnotí soud,“ tvrdí Žižlavský.

Zpět