oceneni 2016
oceneni 2015
oceneni 2015

clanky

Nový občanský zákoník schválil i prezident.

22.02.2012

Nový občanský zákoník by měl začít platit od 1.1.2014. Nahrazuje dosud platný občanský zákoník číslo 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nový občanský zákoník klade větší důraz na osobnostní práva před majetkovými vztahy, nově upravuje kupř. rodinné právo, dědické právo, osvojení atd.

Zpět