oceneni 2016
oceneni 2015
oceneni 2015

tym

foto

Anna Dvořáková, Mgr.


advokát

Od roku 2009 pracovala v české advokátní kanceláři zaměřené především na občanské právo včetně práva rodinného a pracovního, obchodní a trestní právo, kde nabyla rovněž praktické zkušenosti týkající se soudního procesu. V oblasti práva občanského se specializovala na náhradu škody (újmy) na zdraví.

Působení v advokátní kanceláři ŽIŽLAVSKÝ zahájila v roce 2013, kde se věnuje především právu občanskému, obchodnímu, trestnímu včetně soudního procesu. Zejména se jedná o spory týkající se vymáhání pohledávek, nemovitostí anebo související s úpadkovým řízením. Získala zkušenosti z mnoha řízení před českými soudy.

Je členem České advokátní komory.

zpět

dvorakova@zizlavsky.cz