oceneni 2016
oceneni 2015
oceneni 2015

clanky

08.08.2017 - Postavení advokáta v řízení před Soudním dvorem EU

JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M. přispěl článkem do sekce "z právní praxe" časopisu EPRAVO.CZ Magazine 02/2017 na téma: Postavení advokáta v řízení před Soudním dvorem EU.

více

08.08.2017 - Mohou advokáti na elektronickou železnici?

JUDr. Michal Žižlavský přispěl článkem do sekce "názory" časopisu EPRAVO.CZ Magazine 02/2017.

více

13.07.2017 - Na podezřelé firmy se chystá správce

JUDr. Michal Žižlavský odpovídal na otázky redaktora Miroslava Petra z Lidových novin.

více

13.03.2017 - Na insolvenční správce čeká pokuta až 5 milionů korun

JUDr. Michal Žižlavský odpovídá do měsíčníku Právní rádce na otázky redaktora Lukáše Šikela str. 28, březen/2017

více

08.03.2017 - KONEC PRÁVNÍKŮ Z BRITSKÝCH ZÁMKŮ

8.3.2017, Hospodářské noviny, str. 20, JUDr. Michal Žižlavský Foto: Jan Kolman

více

28.02.2017 - JUDr. Michal Žižlavský se stal novým členem Legislativní rady vlády.

Vláda posvětila nové členy Legislativní rady vlády, a to s účinností od 9. března 2017. http://www.ceska-justice.cz/2017/02/vlada-posvetila-nove-cleny-legislativni-rady-vlady/

více

15.02.2017 - Těžší zkoušky na insolvenční správce

JUDr. Michal Žižlavský se 15. února vyjádřil v Hospodářských novinách s názorem na těžší zkoušky na insolvenční správce.

více

08.02.2017 - Sedm let odříkání zbaví dluhů

JUDr. Michal Žižlavský odpovídal na otázky redaktora Vojtěcha Wolfa z Lidových novin.

více

06.02.2017 - Z Právnické firmy roku 2016

7. listopadu 2016 v prostorách pražského paláce Žofín se konalo udílení cen Právnická firma roku. EPRAVO.CZ Magazine v čísle 4/2016 se zpětně věnuje Právnické firmě roku 2016.

více

06.02.2017 - Patří soudce do terénu, do knihovny nebo do jednací síně?

Patří soudce do terénu, do knihovny nebo do jednací síně? JUDr. Michal Žižlavský přispěl svým příspěvkem do EPRAVO.CZ Magazine 4/2016 str.9.

více

06.02.2017 - Rozsudek pro zmeškání žalobce de lege ferenda

Miroslav Sedláček přispěl článkem z oblasti právní praxe do EPRAVO.CZ Magazine

více

19.01.2017 - Rozhodčí řízení jako alternativní způsob řešení sporů

JUDr. Miroslav Sedláček Ph.D. poskytl článek do Bulletinu stavebního práva č. 3/2016 na téma: Rozhodčí řízení jako alternativní způsob řešení sporů.

více

13.01.2017 - Bude rok 2017 v insolvencích převratný?

Měsíčník Právní rádce oslovil experty v oblasti insolvencí. Jeden z oslovených byl i JUDr. Michal Žižlavský.

více

20.12.2016 - Seminář na téma: ,,Co hýbe světem insolvenčního práva?´´

Dne 16. 12. 2016 se v Justiční akademii v Praze konal seminář Asociace insolvenčních správců v čele s JUDr. Michalem Žížlavským, Mgr. Adamem Sigmundem, JUDr. Jaromírem Jirsou a JUDr. Jeronýmem Tejcem.

více

29.11.2016 - Bulletin advokacie: Michal Žižlavský - Může předseda soudu svévolně obcházet zákon?

V Bulletinu advokacie JUDr. Michal Žižlavský na téma: Může předseda soudu svévolně obcházet zákon? BA 11/2016 aktuality

více

16.11.2016 - Michal Žižlavský - Novela insolvencí omezí práva věřitelů

JUDr. Michal Žižlavský poskytl komentář do Hospodářských novin. Novela insolvencí omezí práva věřitelů .Hospodářské noviny .(Hospodářské noviny dne 16. listopadu 2016)

více

14.11.2016 - PRÁVNICKOU FIRMOU ROKU 2016 JE ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ŽIŽLAVSKÝ

7. listopadu 2016 - Advokátní kancelář Žižlavský zvítězila v žebříčku ,,Právnická firma roku 2016´´. (Lidové noviny 14. 11. 2016)

více

03.10.2016 - JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D přispěl tématem na konferenci 10. ročníku mladých právníků

JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D přispěl tématem ,,Posilování odpovědnosti účastníků za výsledek sporného řízení´´ na 10. ročníku konference mladých právníků. Toto téma bude publikováno ve sborníku odborných příspěvků, ale o tom Vás budeme ještě informovat.

více

26.09.2016 - Michal Žižlavský o mediálním útoku na něho a jeho společnost

Rozhovor s Michalem Žižlavským o útoku na něho a jeho společnost. OREL MUCH NELAPÁ, JEN NĚKDY. Konkursní noviny 9/2016

více

22.09.2016 - JUDr. Michal Žižlavský insolvenční správce číslo 001

Rozhovor s Michalem Žižlavským v týdeníku Ekonom ze dne 22.9. 2016 číslo 38 o insolvencích. Žižlavský byl první, kdo v Česku dostal ministerské povolení řešit ty největší insolvence.

více

21.09.2016 - Michal Žižlavský na téma nových forem právních služeb

Článek Michala Žižlavského ,,Nové formy právních služeb´´ pro Bulletin advokacie 9/16 ohledně problematiky dalších poskytovatelů právních služeb.

více

10.08.2016 - Vyjádření Michala Žižlavského k průběhu konkurzu OKD

Vyjádření Michala Žižlavského pro iDNES.cz k probíhajícímu konkurzu OKD.

více

17.05.2016 - Konkursní noviny: Miroslav Sedláček ke zrušení rozhodčího nálezu soudem de lege lata

V článku pro Konkursní noviny se Miroslav Sedláček věnuje řízení o zrušení rozhodčího nálezu jako konečného a závazného rozhodnutí obecným soudem a procesnímu postupu po zrušení rozhodčího nálezu.

více

10.05.2016 - Právní prostor: Michal Žižlavský odpovídá na otázku "Co jsou to testy insolvence?"

Co jsou to testy insolvence? Kdo a kdy by je měl provádět? Odpovědi na tyto otázky naleznete v článku Michala Žižlavského pro Právní prostor.

více

05.05.2016 - HN: Michal Žižlavský k insolvenci OKD a výběru insolvenčního správce

Michal Žižlavský se pro Hospodářské noviny vyjádřil k postavení budoucího insolvenčního správce OKD

více

05.05.2016 - Slovácký deník: Michal Žižlavský k insolvenci kunovické společnosti Aircraft Industries

Ohledně společnosti Aircraft industries bylo zahájeno insolvenční řízení na základě insolvenčního návrhu podaného společností Aero Vodochody. K otázce, co bude následovat, se pro Slovácký deník vyjadřuje Michal Žižlavský.

více

18.03.2016 - PRÁVO: Vyjádření JUDr. Michala Žižlavského k tématu povinnosti manažerů podat insolvenční návrh

Autor článku cituje vyjádření JUDr. Michala Žižlavského k tématu povinnosti manažerů podat insolvenční návrh

více

18.03.2016 - Konkursní noviny: Rozhovor s JUDr. Michalem Žižlavským

Rozhovor: Michal Žižlavský – Ministerstvo nemůže vydávat podzákonné předpisy

více

27.01.2016 - Časopis Soudce: Insolvence a restrukturalizace korporací - exit nebo restart?

Článek JUDr. Michala Žižlavského v časopisu Soudce, č. 1/2016

více

17.01.2016 - EPRAVO.CZ MAGAZINE: Zamyšlení nad civilním procesem de lege lata a jeho perspektivy

Článek Mgr. Miroslava Sedláčka, Ph.D. v prosincovém vydání magazínu epravo.cz

více

14.01.2016 - Časopis Soudce: Je nezastoupený účastník slabší stranou soudního sporu?

Článek JUDr. Michala Žižlavského, předsedy RE Asociace insolvenčních správců v prosincovém vydání časopisu Soudce

více

14.01.2016 - epravo.cz: Tři omyly nespokojeného věřitele

Článek JUDr. Michala Žižlavského v magazínu epravo.cz, 4/2015

více

27.12.2015 - Konkursní noviny: Aktuální stav připravované novely insolvenčního zákona

Konkursní noviny: Aktuální stav připravované novely insolvenčního zákona

více

21.12.2015 - Úvodník JUDr. Michala Žižlavského v prosincovém Bulletinu advokacie: Houslista a Pepř

Úvodník v prosincovém Bulletinu advokacie: Houslista a Pepř

více

17.12.2015 - Právo: Dluhová amnestie může být zneužita neplatiči

Článek na téma dluhové amnestie s citací Michala Žižlavského zveřejněný v Právu ze dne 17.12.2015

více

12.11.2015 - EKONOM: Goliášové české advokacie

Časopis Ekonom komentuje výsledky osmého ročníku Právnické firmy roku.

více

11.11.2015 - Ekonomický deník: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ŽIŽLAVSKÝ ZÍSKALA PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Ekonomický deník: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ŽIŽLAVSKÝ ZÍSKALA PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

více

10.11.2015 - Právnickou firmou roku 2015 v kategorii Restrukturalizace a insolvence je ŽIŽLAVSKÝ

Rozhovor s vedoucím partnerem JUDr. Michalem Žižlavským

více

10.11.2015 - Právnická firma roku 2015: Přehled oceněných společností

Právnická firma roku 2015: Přehled oceněných společností uveřejněný v Lidových novinách 10.11.2015

více

09.11.2015 - Právnická firma roku 2015: Výsledky v kategorii Restrukturalizace a insolvence

Právnická firma roku 2015: Výsledky v kategorii Restrukturalizace a insolvence

více

27.10.2015 - Vystoupení JUDr. Žižlavského v rámci oslav 25 let obnovené nezávislosti české advokacie

29. září 2015 Odbornou konferencí na téma „Advokátní mlčenlivost - imanentní součást spravedlnosti“ byly zahájeny oslavy 25 let obnovené nezávislosti české advokacie. Odborná konference se konala 18. září 2015 v paláci Žofín na Slovanském ostrově pod zášt

více

07.10.2015 - EPRAVO.CZ MAGAZINE: O mafii... s Mafiánem?

Článek Michala Žižlavského publikovaný v sekci "Názory" v časopise EPRAVO.CZ MAGAZINE č. 3/2015.

více

15.09.2015 - Bulletin advokacie: PRAVIDLA ODÍVÁNÍ ADVOKÁTŮ

Ve dnech 20. a 21. července 2015 se konala dvacátá schůze představenstva ČAK. Představenstvo se zabývalo i otázkou úpravy pravidel odívání advokátů. K tomuto tématu se v Bulletinu advokacie 9/2015 vyjádřil JUDr. Michal Žižlavský.

více

18.08.2015 - MF DNES: Stát bojuje proti konkursní mafii neohrabaně. Možná půjde k soudu

MF Dnes se ve svém vydání ze dne 18.8.2015 věnuje nové vyhlášce Ministerstva spravedlnosti o insolvenčních správcích.

více

06.08.2015 - Hospodářské noviny: Téma poboček insolvenčních správců

Téma Hospodářských novin: Čím víc kanceláří, tím víc případů. Největší insolvenční kancelář odmítla zavřít své pobočky

více

08.07.2015 - Ceska-justice.cz: Vyjádření JUDr. Michala Žižlavského k oddlužovacím agenturám

Ceska-justice.cz: Vyjádření JUDr. Michala Žižlavského k návrhu novely insolvenčního zákona zavádějícího akreditované právní poradenství v řízeních o oddlužení

více

22.06.2015 - Konkursní noviny: Michal Žižlavský: O honu na jelena, insolvenci a morálce

JUDr. Michal Žižlavský se vyjadřuje k tématu Konkursních novin "Insolvence a morálka".

více

22.06.2015 - Konkursní noviny: Adam Sigmund: Insolvenční poradna

Mgr. Adam Sigmund odpovídá na dotaz týkající se oddlužovacích agentur v rubrice Insolvenční poradna Konkursních novin.

více

20.05.2015 - MF Dnes: Nová pravidla pro insolvence. Stát bude správce více hlídat

Článek MF Dnes k novele Insolvenčního zákona, který obsahuje citaci JUDr. Michala Žižlavského.

více

16.04.2015 - Finance.cz: Michal Žižlavský: Zajištění dlužného výživného v insolvenčním řízení

Michal Žižlavský se pro web finance.cz vyjadřuje k možnostem, jak zajistit dlužné výživné v rámci insolvenčního řízení

více

03.04.2015 - Bulletin advokacie: Michal Žižlavský: Testy insolvence: Pro koho a proč?

Článek Michala Žižlavského publikovaný v Bulletinu advokacie 3/2015 na téma Testy insolvence: Pro koho a proč?

více

01.04.2015 - epravo.cz: Adam Sigmund: Znalecký posudek v insolvenci

Adam Sigmund pro www.epravo.cz k významu znaleckých posudků a znaleckého zkoumání v insolvenčním řízení.

více

02.03.2015 - Příspěvek Michala Žižlavského do speciální přílohy Hospodářských novin

Michal Žižlavský komentuje problematiku insolvencí ve speciální příloze Hospodářských novin na téma Insolvence v Česku

více

25.02.2015 - Příspěvek Michala Žižlavského do rubriky Insolvenční poradna Konkursních novin

Michal Žižlavský odpovídá na dotaz: "Co to jsou testy insolvence? Mohou si společníci a členové orgánů obchodních společností rozdělit zisk bez provedení testu insolvence, když jim to schválí valná hromada?"

více

09.02.2015 - Vyjádření Michala Žižlavského pro MF DNES-Insolvenční správci našli trik, jak si přihrát víc zakázek

Insolvenční správci našli trik, jak si přihrát víc zakázek. Vyjádření Michala Žižlavského pro dnešní MF DNES.

více

30.01.2015 - Vyjádření Michala Žižlavského pro MF DNES k článku Změny insolvencí nabírají i přes sliby zpoždění

Změny insolvencí nabírají i přes sliby zpoždění. JUDr. Michal Žižlavský se vyjádřil pro Mladou frontu DNES.

více

12.01.2015 - Další vývoj kauzy JOB AIR

Jak zachránit zadlužený JOB AIR? Dva posudky, dva jiné závěry.

více

05.01.2015 - Občanský zákoník dozná změn. Nebo ne? - Vyjádření JUDr. Michala Žižlavského pro Lidové noviny

Vyjádření JUDr. Michala Žižlavského k plánu Ministerstva spravedlnosti poslat k připomínkám změny v insolvenčním zákoně.

více

26.11.2014 - speciál E15 - Restrukturalizace insolventních korporací

JUDr. Michal Žižlavský: "O úspěchu restrukturalizace rozhoduje včasné řešení

více

24.11.2014 - Lidové noviny - příspěvek JUDr. Michala Žižlavského do rubriky Právo a justice

Když soudy dlabou na pravidla - příspěvek JUDr. Michala Žižlavského do rubriky Lidových novin - Právo a justice

více

22.10.2014 - Vyjádření JUDr. Michala Žižlavského pro MLADOU FRONTU DNES

Viceprezident Svazu průmyslu Pavel Juříček bojuje o čistší konkursy a JUDr. Michal Žižlavský se k tomuto tématu vyjadřuje.

více

02.10.2014 - EPRAVO.CZ Digital: Michal Žižlavský: Věřitelská reorganizace hit roku 2014

Michal Žižlavský: Německé zkušenosti s reorganizacemi podniků jsou pro nás inspirativní a využitelné S ohledem na velký zájem účastníků business snídaně „Insolvence s restrukturalizace v roce 2014“ o nové možnosti řešení insolvence cestou obranné, věři

více

05.06.2014 - Job Air míří pod dohled věřitelů

Česká exportní banka a Česká spořitelna navrhují řešit úpadek letecké opravny bez přerušení výroby.

více

12.05.2014 - Insolvence nemusí ohrozit podnikání

HN.IHNED.CZ 12. 5. 2014 - Podnikatel v insolvenci má k dispozici řadu obranných nástrojů. Konkurz je pouze jednou z variant, jak se řeší úpadek dlužníka.

více

29.04.2014 - Domovní prohlídky advokátů

Ve dnech 10. a 11.března se konala 6. schůze představenstva ČAK. Jedním z bodů, kterými se zabývala, byly domovní prohlídky advokátů.

více

25.04.2014 - E15: Oddlužení korporací a akvizice podniků v insolvenci

Speciál věnovaný problematice insolvencí, který vyšel v deníků E15 dne 24.4.2014.

více

31.03.2014 - Povinné zastoupení advokátem? V budoucnu možná ano

Zajímavý článek, který vyšel na webovém portále www.ceska-justice.cz

více

24.03.2014 - Jak (ne)být pokusným králíkem při soudní reorganizaci podniku

Zajímavý článek z magazínu epravo.cz 1/2014.

více

19.03.2014 - Soud vyhlásil úpadek Job Air

Vyjádření JUDr. Michala Žižlavského k úpadku společnosti Job Air.

více

28.02.2014 - Hangáry Job Air jsou před úpadkem

Stanovisko JUDr. Michala Žižlavského ke kauze Job Air.

více

24.02.2014 - Insolvenční stín paní náměstkyně

Soud bude rozhodovat o tom, zda se Hana Marvanová neobohatila na úkor věřitelů padlé advokátní kanceláře.

více

20.02.2014 - Reorganizace umožňuje širší paletu řešení

Konkurzy a reorganizace firem. Proč konkurzy vedou?

více

10.02.2014 - Normálně normalizační příběh (o pronikání dovnitř a ven)

Třásl jsem se. Nebylo to jen zimou. Hlas se mi chvěl, když jsem říkal: „Tak čekám půl hodiny … a pak jedu…“

více

28.01.2014 - Závislý státní zástupce nebo nezávislý zástupce státu?

V poslední době se hodně hovoří o (ne)závislosti státních zástupců. I když státní zástupci nenosí výložky, je státní zastupitelství institucí vojenského typu. Umožňuje přenos politického vlivu snáze než roztříštěný systém jednotlivých právních zástupců, p

více

24.03.2013 - Prodej zemědělského podniku SUGAL bez závazků

IS ŽIŽLAVSKÝ v.o.s. prodává jako insolvenční správce zemědělský podnik SUGAL. Do 3.4.2013 musejí zájemci podat nabídku a složit jistotu

více

30.01.2013 - Vláda jmenovala JUDr. Michala Žižlavského členem Legislativní rady vlády

Vláda jmenovala od 1. února 2013 novými členy Legislativní rady vlády JUDr. Michala Žižlavského a JUDr. Alexandera Karolyiho.

více

25.01.2013 - Pilsen Steel postoupil v reorganizaci

Pilsen Steel už dává práci 70 procentům ze současných 770 zaměstnanců

více

05.11.2012 - Prodej podniku atx – technická kancelář pro komplexní automatizaci,s.r.o. (bez závazků)

Insolvenční správce nabízí k prodeji podnik atx – technická kancelář pro komplexní automatizaci, s.r.o. Majetek byl oceněn znalcem na částku 95.420.000,- Kč, hodnota běžícího podniku je významně vyšší.

více

27.08.2012 - K trestnému činu zvýhodňování věřitele v insolvenčním řízení

Nejvyšší soud ČR vyslovil svůj názoru k povaze trestného činu zvýhodňování věřitele v insolvenčním řízení

více

26.07.2012 - Náležitosti vyrozumění o soupisu majetkové podstaty a počátek běhu lhůty k podání vylučovací žaloby

Nejvyšší soud ČR rozhodl, že vyrozumění o soupisu majetku musí obsahovat i poučení o možnosti podat vylučovací žalobu a stanovil nezbytné náležitosti tohoto poučení.

více

10.07.2012 - Včasnost přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka

Nejvyšší soud České republiky se vyjádřil k otázce včasnosti přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka, jež byla podána u nepříslušného soudu.

více

22.06.2012 - Výklad pojmu nepoctivý záměr při podání návrhu na povolení oddlužení

Nejvyšší soud České republiky se vyjádřil k výkladu pojmu nepoctivý záměr při podání návrhu na povolení oddlužení dle § 395 odst. 1 písm. a) IZ.

více

23.05.2012 - Vady podání a výzva soudu k jejich odstranění

Je-li žalobní návrh neurčitý nebo nesrozumitelný, musí výzva k odstranění vad žaloby ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 o. s. ř. obsahovat též vysvětlení, v čem podle soudu spočívá neurčitost nebo nesrozumitelnost žalobního návrhu.

více

16.05.2012 - Podjatost soudce nemůže spočívat v nesprávném obsazení soudu.

Důvod pochybovat ve smyslu ustanovení § 14 o. s. ř. o nepodjatosti soudce nebo přísedícího nespočívá (objektivně nemůže spočívat) v tom, že soud je nesprávně obsazen.

více

10.05.2012 - Zhojení vad insolvenčního návrhu dalším insolvenčním návrhem

Nejvyšší soud ČR dovodil, že jestliže další insolvenční návrh, který se považuje za přistoupení k řízení, obsahuje náležitosti, které chyběly v původním insolvenčním návrhu, jsou tím vady původního insolvenčního návrhu zhojeny.

více

02.05.2012 - Exekutor nese objektivní odpovědnost i za své zaměstnance.

Nejvyšší správní soud v kárném řízení 13 Kseo 1/2011 rozhodl, že exekutor nese objektivní odpovědnost i za exekuci provedenou jeho zaměstnanci, a to i tehdy, pokud u ní není fyzicky přítomen, a může být za jejich chyby potrestán.

více

25.04.2012 - Náhrada nákladů řízení v tzv. bagatelních věcech z pohledu Ústavního soudu.

Výše odměny za zastupování žalobce advokátem v řízení v tzv. bagatelní věci, jež bylo zahájeno „formulářovou“ žalobou, má být určena jen jako ekvivalent jednonásobku vymáhané jistiny.

více

19.04.2012 - Upman, s.r.o. - stanovisko insolvenčního správce k nárokům zaměstnanců dlužníka

Insolvenční správce dlužníka Upman, s.r.o. vydal stanovisko k uplatňování pracovněprávních pohledávek zaměstnanců a bývalých zaměstnanců dlužníka Upman, s.r.o., IČO 255 09 594, se sídlem Zlín, třída T. Bati 1970, PSČ 760 02.

více

18.04.2012 - Nejvyšší soud ČR definoval pojem nezřízený život

Nejvyšší soud České republiky poprvé definoval pojem nezřízený život. Sjednocující stanovisko v této věci je v praxi významné především pro oblast dědického práva a s tím související možnost vydědění.

více

11.04.2012 - Vztah obchodního a občanského zákoníku při uzavírání smlouvy o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená mezi podnikateli, podléhá režimu zákona č. 160/1990 Sb. pouze co do zvláštních ustanovení, ostatní ujednání se řídí ustanoveními danými pro obchodní závazkové vztahy v obchodním zákoníku.

více

05.04.2012 - Vyvrácení domněnky platební neschopnosti ve smyslu § 3 odst. 2 IZ

Nejvyšší soud ČR dovodil, že dlužník vyvrátí domněnku své platební neschopnosti ve smyslu § 3 odst. 2 insolvenčního zákona, jakmile v insolvenčním řízení osvědčí nebo prokáže schopnost uhradit všechny splatné závazky těch věřitelů, jež má insolvenční soud

více

04.04.2012 - Lhůta pro dovolání nástupce po zemřelém účastníkovi řízení

Zemře-li účastník po účinném doručení rozsudku odvolacího soudu, avšak ještě předtím, než mu uplynula lhůta pro podání dovolání, běží vůči jeho procesnímu nástupci znovu celá dovolací lhůta, a to ode dne, kdy mu byl řádně doručen rozsudek odvolacího soudu

více

29.03.2012 - Dovolání proti nařízení předběžného opatření dle § 100 IZ není přípustné

Nejvyšší soud ČR dovodil, že proti usnesení, kterým odvolací soud potvrdil rozhodnutí insolvenčního soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření dle § 100 insolvenčního zákona, nelze připustit dovolání.

více

27.03.2012 - Otázka platnosti smlouvy v případě porušení ustanovení § 196a odst. 3 ObchZ

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ohledně povinnosti společnosti ocenit nabývaný majetek znalcem za podmínek ustanovení § 196a ObchZ

více

15.03.2012 - Stanovisko Nejvyššího soudu ČR k mnohosti věřitelů dlužníka

Nejvyšší soud ČR dovodil, že nejde-li o případ uvedený v § 143 odst. 2 větě druhé IZ, má dlužník více věřitelů i tehdy, pokud původně jediná pohledávka jeho věřitele byla rozdělena postoupením mezi více věřitelů.

více

14.03.2012 - Již není třeba dokládat nabývací listinu u povolení vkladu práva.

Od 1.1.2012 došlo ke změně příloh, které je nutno připojit k návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí.

více

07.03.2012 - Od 1.1.2015 dojde ke sjednocení sazby dědické daně.

S účinností od 1.1.2015 bude jednotná sazba dědické daně ve výši 9,5%.

více

06.03.2012 - Odměňování insolvenčního správce v případě řešení úpadku oddlužením

Vrchní soud v Praze se zabýval otázkou odměňování insolvenčního správce v období od rozhodnutí o úpadku do zveřejnění usnesení o schválení oddlužení

více

29.02.2012 - Od 1.1.2015 dojde ke sjednocení sazby darovací daně.

S účinností od 1.1.2015 bude jednotná sazba darovací daně ve výši 19%.

více

24.02.2012 - Povolena reorganizace společnosti atx - technická kancelář pro komplexní automatizaci

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 24.4.2012 povolil reorganizaci dlužníka atx - technická kancelář pro komplexní automatizaci. Insolvenčním správcem je jmenován Mgr. Adam Sigmund. Dlužník byl vyzván, aby ve lhůtě 120 dnů předložil reorganizační plán.

více

23.02.2012 - Třetí dražba penzionu Bohemka v Lázních Lipová

Dne 21.3.2012 proběhne třetí dražba penzionu Bohemka v obci Lipová - lázně. Výše nejnižšího podání byla výrazně snížena.

více

22.02.2012 - Nový občanský zákoník schválil i prezident.

Prezident Václav Klaus podepsal dne 20.2.2012 nový občanský zákoník.

více

15.02.2012 - Nový výpovědní důvod podle § 52 písm. h) zákoníku práce

Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. přináší s účinností od 1.1.2012 nový výpovědní důvod, pro který může zaměstnavatel ukončit se zaměstnancem pracovní poměr.

více

08.02.2012 - Předvolání k ústnímu jednání a právní fikce doručení.

Nedojde-li k účinnému uložení předvolání k ústnímu jednání zasílanému na adresu žalovaného, nemůže být konstruována ani právní fikce doručení a nalézací soud by neměl jednat a rozhodnout v nepřítomnosti žalovaného.

více

07.02.2012 - Postup při uplatnění pohledávky v IŘ u solidárně dlužících manželů

Adekvátní formou uplatnění pohledávky odpovídající společnému závazku manželů do insolvenčního řízení je v případě navrhovaného oddlužení přihláška jediné pohledávky směřující proti oběma solidárně zavázaným manželům.

více

06.02.2012 - Osvobození od dluhů

Podle § 414 odst. 1 insolvenčního zákona, jímž insolvenční soud osvobodí dlužníka od placení pohledávek v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, nezbavuje povinnosti k úhradě těchto pohledávek dlužníkovým věřitelům ani ručitele, ani jiné osoby, které mě

více

01.02.2012 - Změna rozsahu práce dle dohody o provedení práce

Od 1.1.2012 došlo ke změně rozsahu práce dle dohody o provedení práce ze 150 hodin na 300 hodin v kalendářním roce.

více

31.01.2012 - Vady obsažené v přihlášce pohledávky - postup insolvenčního správce dle § 188 odst. 2 IZ

Vrchní soud v Praze se vyjádřil k postupu insolvenčního správce dle ustanovení § 188 odst. 2 IZ, v případě existence vad obsažených v přihlášce pohledávky.

více

30.01.2012 - Změna judikatury pro oddlužení - Ručitel už není považován za podnikatele

Dlužníkem, „který není podnikatelem“, se rozumí taková fyzická nebo právnická osoba, která není zákonem považována za podnikatele a současně nemá závazky (dluhy) vzešlé z jejího podnikání.

více

27.01.2012 - Účinky prohlášení konkursu v členském státě EU na zahájené soudní řízení v jiném členském státě

Nejvyšší soud České republiky se vyjádřil k účinkům úpadkového řízení v členském státě EU na probíhající soudní řízení, které se týká majetku i práva náležejícího do majetkové podstaty, v jiném členském státě EU.

více

25.01.2012 - Náhrada škody v případě následného zproštění obžaloby

Obviněnému náleží nárok na náhradu škody, i když nepodal stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání, ledaže by tu opět (v konkrétním případě) byly dány důvody hodné zvláštního zřetele pro nepřiznání náhrady škody.

více

19.01.2012 - Areál skladu topných olejů v Jablonci nad Nisou jde do opakované dražby

Dne 30.1.2012 proběhne opakovaná dražba areálu skladu topných olejů dlužníka VP Topné oleje, s.r.o. v Jablonci nad Nisou. Výše nejnižšího podání byla snížena oproti první dražbě o více než 65%.

více

18.01.2012 - Podání prostřednictvím elektronické pošty, resp. veřejné datové sítě

Včasnost podání učiněného elektronickou formou bez zaručeného elektronického podpisu je třeba posuzovat podle okamžiku doručení elektronické zprávy příslušnému soudu.

více

17.01.2012 - Povolena reorganizace dlužníka LOGURAN a.s.

Insolvenční soud povolil reorganizaci dlužníka společnosti LOGURAN a.s.

více

16.01.2012 - Poctivý záměr

Ani pravomocné odsouzení v rozhodné době před podáním návrhu na povolení oddlužení pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy dlužníka zcela nezbavuje možnosti úspěšně se domáhat povolení oddlužení

více

13.01.2012 - Nejvyšší soud ČR k domněnkám platební neschopnosti

Nejvyšší soud ČR se vyjádřil k domněnkám platební neschopnosti ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 insolvenčního zákona.

více

12.01.2012 - Trestní odpovědnost právnických osob založena

Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob nabyl účinnosti dne 1.1.2012. Právnické osoby jsou od tohoto data odpovědné za trestné činy spáchané jejich jménem, v jejich zájmu nebo v rámci jejich činnosti.

více

11.01.2012 - Odškodnění právnické osoby za újmu způsobenou nepřiměřenou délkou řízení

V případě nemajetkové újmy vzniklé v důsledku nesprávného úředního postupu, spočívajícího v porušení práva na rozhodnutí věci v přiměřené lhůtě, je poškozeným ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb....

více

10.01.2012 - Novela zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

Zvýšení soudních poplatků hrazených v rámci insolvenčního řízení

více

10.01.2012 - Dražba movitých věcí dlužníka Nemocnice Kutná Hora s.r.o.

Dne 30.1.2011 proběhne dražba movitých věcí Nemocnice Kutná Hora s.r.o. (počítačová a telekomunikační technika, zdravotnické přístroje, rentgeny, spotřební elektronika, nábytek apod. )

více

09.01.2012 - Záloha na náklady insolvenčního řízení

Potřeba složení zálohy na náklady insolvenčního řízení vyvstane zejména v situacích, kdy s ohledem na výši dlužníkových závazků, hodnotu jeho majetku a výši příjmů by v případě rozhodnutí o dlužníkově úpadku byl návrh na povolení oddlužení zamítnut.

více

06.01.2012 - Oddlužení a existence závazků z předchozí podnikatelské činnosti dlužníka

Nejvyšší soud v citovaném rozhodnutí shledal, že závazky z podnikání nemusí představovat překážku pro povolení oddlužení v každém případě, je možné přihlédnout k okolnostem případu.

více

05.01.2012 - Zajištění pohledávky věřitele soudcovským zástavním právem

Usnesení Nejvyššího soudu ČR k soudcovskému zástavnímu právu v insolvenci (30.11.2011)

více

04.01.2012 - Zvýšení poplatku za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

Poplatek za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí se od 1.1.2012 zdvojnásobil.

více

03.01.2012 - Obsah rozhodných skutečností v insolvenčním návrhu dlužníka

Nejvyšší soud se vyjádřil k obsahu tvrzených skutečností osvědčující úpadek nebo hrozí úpadek dlužníka uvedených v insolvenčním návrhu

více

22.12.2011 - Poplatek za dovolání u odmítnuté přihlášky pohledávky po 2.9.2011

Poplatek za dovolání k Nejvyššímu soudu u odmítnuté přihlášky pohledávky je 2000 Kč. (Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 10. 2011, sp. zn. 29 NSČR 53/2011) Usnesením ze dne 7. 7. 2011 odmítl K r a j s k ý s o u d v Ústí nad Labe

více

20.12.2011 - Městský soud v Praze prohlásil úpadek firmy MobilKom, provozovatele sítě U:fon.

Městský soud v Praze prohlásil úpadek firmy MobilKom, provozovatele sítě U:fon. Závazky firmy se odhadují na 2 miliardy Kč. Věřitelé mohou přihlásit pohledávky do 14.1.2012. Pak nebudou uspokojeni a přijdou o možnost vrácení DPH z nezaplacených faktur.

více

15.12.2011 - Formální náležitosti zmocnění k insolvenčímu návrhu

Nejvyšší soud se vyslovil k tomu, kdy se pro vady plné moci nepřihlíží k insolvenčnímu návrhu

více

13.12.2011 - Po prohlášení konkursu nelze provádět exekuci, odpovědnost za pochybení nese stát

Nejvyšší soud: Provádění exekuce po prohlášení konkursu je nesprávný úřední postup

více

09.12.2011 - V konkursu nelze žalovat na zaplacení, je třeba přihlásit pohledávku

Rozsudek Nejvyššího soudu k žalobě věřitele na zaplacení v konkursu

více

07.12.2011 - Postavení osoby, která zajišťuje dluh úpadce zástavou i ručením

Rozsudek Nejvyššího soudu k rozsahu plnění zástavce a ručitele

více

01.12.2011 - Nový rok a změna paragrafu 196a

V příštím roce dojde ke změnám obchodního zákoníku. Změní se i jeho paragraf 196a, který vnáší nejistotu do právních vztahů. Může mít za následek neplatnost převodů majetku mezi korporacemi při nedodržení formálních schvalovacích procedur.

více

28.11.2011 - Areál zkrachovalé firmy Hacar v Hradci Králové má nového majitele.

Areál zkrachovalé firmy Hacar v Hradci Králové má nového majitele.

více

28.11.2011 - V příštím roce dojde ke změnám obchodního zákoníku.

V příštím roce dojde ke změnám obchodního zákoníku. Změní se i jeho paragraf 196a, který vnáší nejistotu do právních vztahů. Může mít za následek neplatnost převodů majetku mezi korporacemi při nedodržení formálních schvalovacích procedur.

více