Navigation
Close

Media

We support the interest of the media in complicated issues of law and judicial processes.
We will provide you with basic legal information and professional opinions on current cases.
This does not apply to cases outside our field of specialization and in cases where we are bound by secrecy.

Zpět na media
19.01.2012

Areál skladu topných olejů v Jablonci nad Nisou jde do opakované dražby

 

Městský soud v Praze rozhodl o úpadku dlužníka VP Topné oleje, s.r.o. v likvidaci, se sídlem Praha 6, Hošťálkova 504, PSČ 169 00, Identifikační číslo: 250 40 103 (dále jen „dlužník“), na majetek dlužníka prohlásil konkurs a ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Adama Sigmunda, se sídlem Praha 1, Široká 5, PSČ 110 00, identifikační číslo 284 90 738 (dále jen „insolvenční správce“). V insolvenčním rejstříku je věc vedena pod sp. zn. MSPH 77 INS 8446/2009. S rozhodnutím o úpadku a prohlášením konkursu jsou spojeny účinky dle zákona, jakož i účinky, uvedené v rozhodnutích insolvenčního soudu. 

Insolvenční správce oznamuje, že dne 30. ledna 2012 od 15.00 hod. proběhne pátá – opakovaná dražba areálu dlužníka VP Topné oleje, s.r.o. v likvidaci, se sídlem Praha 6,  Hošťálkova 504, PSČ: 169 00, IČ 250 40 103, tj. nemovitosti sloužící ke skladování a manipulaci s pohonnými hmotami, zejména těžkými a lehkými topnými oleji, včetně potřebných technologií.

Místo dražby: OFFICE HOUSE s.r.o., Ovocný trh 572/11, Praha 1, místnost: Don Giovanni, první patro

Dražebníkemje společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Náměstí republiky 8/656, PSČ 110 00, tel: 533 339 111, mobil: 602 563 615, e-mail: juraj.treger@realspektrum.cz.

Výše nejnižšího podání je stanovena na částku 4.200.000,- Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě tisíc korun českých). Z toho cena nemovitostí: 4.199.000,- Kč, cena movitých věcí: 1.000,- Kč (vč. DPH).

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně příslušenství, součástí a venkovních úprav a věcí movitých, vše blíže specifikováno v dražební vyhlášce. 

Podrobnější informace o připravované dražbě (znalecký posudek, dražební vyhlášku) je rovněž možné získat na dražebním portálu http://www.e-aukce.com/ .

Insolvenční správce rád podá zájemcům o dražbu veškeré doplňující informace a podklady; a to prostřednictvím pověřené osoby: Mgr. Petr Veselý, tel.: +420 224 947 055, e-mail: einsolvence@zizlavsky.cz

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Další informace V pořádku